Лабораторни химикали

Солимекс е изключителен представител на испанската фирма SCHARLAB S.L. - производител на висококачествени лабораторни химикали с различни чистоти предназначени за лабораторна, контролно-аналитична, научна и учебна работа, както и за употреба в хранителната и фармацевтична промишленост.

 

Нашите клиенти имат възможността да изберат най-подходящото качество за даден продукт, удовлетворяващо техните изисквания.

 

 

 

Реактиви за неорганичен следови анализ

 • Trace metals (ppb) analysis grade – Ултра чисти киселини за анализ на следови количества метали чрез методите на Атомната абсорбция (AA) и Индуктивно свързаната плазма (ICP).
 • Low in mercury – Ултра чисти киселини за анализ на живак.
 • АА grade – Калибрационни стандарти за Атомноабсорбционна спектроскопия (ААS).
 • ICP grade – Калибрационни стандарти за Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP).

 

Реактиви за базови лабораторни анализи

 • MultiSolvent® – Разтворителите със запазена марка MultiSolvent® са с уникално качество, отговарящо на най-високите изисквания за чистота. Те са подходящи за следните приложения: течна хроматография /HPLC/, UV спектроскопия, Карл Фишер титруване и когато се изисква качество на рекатива „химически чист” (reagent grade). Освен това високата чистота и ниското съдържание на вода прави разтворителите MultiSolvent® подходящи за всяко приложение в лабораторията.
 • Reagent grade и analytical grade - Реактивите с качество “reagent grade” (химически чист, х.ч., reagent grade, A.R., r.g., GR, a.g. pro analysis) и “analytical grade” (аналитично чист, a.g) са създадени да бъдат използвани в рутинната лабораторно-аналитична работа, включваща вземане на проби, измервания, анализи и т.н. Всички продукти от тази група отговарят на изискаванията на ACS (Американска Асоциация по Химикалите), а повечето от тях и на стандартите на различните фармакопеи. 
 • Basic line - Тази нова продуктова линия представлява подбор на най-често използваните разтворители, киселини, соли, разтвори с точна концентрация и рН буфери, като списъкът се очаква да бъде допълнен в най-близко бъдеще.
 • Продуктовата линия Basic се отличава с високо качество на реактивите и превъзходство спрямо други водещи производители, като едновременно с това се гарантират най-изгодни цени.
 • Extra pure – Реактивите с качество “extra pure” (ч.з.а, т.е чисти за анализи, GRP, puriss./ изпълняват по отношение на качеството и състава си, високите изисквания на следните фармакопеи и регламенти Ph Eur, USP, BP, DAB, NF. Тези продукти се използват успешно във фармацевтичната индустрия за изследване, развитие и производство на лекарствени субстанции. Те могат да служат не само като реагенти, но и като суровини в производството.

 

Реактиви за хроматография и спектроскопия

 • LC-MS – Реактиви, добавки и смеси за Високоефективна течна хроматография /HPLC/ с масспектрометрия /LC-MS/.
 • HPLC – Разтворители, йон реактивни двойки и реагенти, които се използват като елуенти във Високоефективната течна хроматография /HPLC/.
 • GC residue analysis – Разтворители, които се използват за подготовка на растителни проби за анализ на остатъчни количества пестициди.
 • GC ultratrace analysis – Разтворители, които се използват при анализа на следи от органични вещества в проби от околната среда.
 • GC Headspace – Реактиви за анализ на остатъчни разтворители в широка гама от проби.
 • Adsorbents – Твърди вещества/ адсорбенти, които се използват като стационарна фаза в колонната хроматография.
 • Spectrosol® – Разтворители за спектроскопия и UV/ VIS спектроскопия.

 

Научна дейност

 • Molecular biology grade – Реагенти и разтвори, свободни от DNase, RNase и протеази.
 • DNA synthesis reagent grade – Разтворители, които се използват за синтез на ДНК.
 • Peptide synthesis reagent grade – Разтворители, които се прилагат за синтез на пептиди.
 • For microscopy – Багрила и индикатори, които се използват в микробиологията.

 

Реактиви за измерване на pH и кондуктивност

 • pH Buffers – Разтвори за калибриране на pH-метри.
 • MONOBUF – Монодози от 30мл за калибриране на pH-метри.
 • Conductivity standards – Стандартни разтвори за проводимост.

 

Реактиви за органичен синтез

 • Synthesis grade – Разтворители и реагенти, използвани в органичния синтез. Продуктите с качество „синтетично чисти” са предназначени предимно за промищлена употреба.
 • For NMR – Деутерирани разтворители за ЯМР.
 • Anhydrous – Разтворители и реагенти с много ниско съдържание на вода
 • Anhydrous solvents over molecular sieves – Безводни разтворители с молекулярно сито.

 

Титруване

 • Volumetric solutions – Разтвори с точна концентрация /готови за употреба/ за обемен /титраметричен/ анализ.
 • Concentrated volumetric solutions – Концентрирани обемни разтвори в ампули. Всяка ампула се доставя в собствена опаковка. Пълните инструкции са посочени на кутията. Една ампула служи за приготвянето на 1л разтвор.
 • Titrasure ® – Вторични референтни стандарти- субстанции, които се използват като референтни стандарти за рутинни лабораторни анализи, които са с установено качество и чистота, доказани при сравнение с първичен референтен стандарт.
 • Aquagent ® – Реагенти и стандарти за обемно и кулометрично титруване по метода на Карл Фишер. Реагентите Aquagent® съдържат имидазол вместо пиридин.
 • For titration according to ASTM – Реагенти и смеси, отговарящи на стандартите на Американската Асоциация за Тестване на Материалите (ASTM). Тези химикали се използват предимно от лабораториите на петролната промишленост при анализи на нефтени и смазочни продукти. 
 • For titration according to ASTM – Индикатори и разтвори, които се използват като визуални индикатори в обемни анализи.

 

GMP продукти - напълно съответстващи на стандартите на Добрата производствена практика - GMP (Good Manufacturing Practice).

 

 

Прочети повече