Разтворители Multisolvent


Разтворители Multisolvent
Разтворители Multisolvent

Случвало ли Ви се е да работите с няколко различни опаковки с различни каталожни номера от един и същ разтворител?
Сега можете да улесните своята работа с помощта на MultiSolvent® разтворителите!

Разтворителите със запазена марка MultiSolvent® са с уникално качество, отговарящо на най-високите изисквания за чистота. Те са подходящи за следните приложения: течна хроматография /HPLC/, UV спектроскопия, Карл Фишер титруване и когато се изисква качество на рекатива „химически чист” (reagent grade). Освен това високата чистота и ниското съдържание на вода прави разтворителите MultiSolvent® подходящи за всяко приложение в лабораторията.

Какви са предимствата на разтворителите MultiSolvent®?
- Конкурентна цена
- Потребителят поддържа по-малко реактиви на склад
- Потребителят е улеснен при изготвянето на заявка
- Резултатите са гарантирани
- Избягват се грешки при работа в лабораторията

Описание Разфасовки Кат. №
Ацетон, MultiSolvent® 1л 2,5л 4л 7л 25л AC0310
Ацетонитрил, MultiSolvent® 1л 2,5л 4л 7л 25л AC0333
Бензен, MultiSolvent® 1л 2,5л 4л 7л 25л BE0041
Хлороформ, MultiSolvent®, стабилизиран с етанол 1л 2,5л CL0218
Циклохексан, MultiSolvent® 1л 2,5л CI0039
Дихлорметан, MultiSolvent®, стабилизиран с около 50ppm амилен 1л 2,5л 4л 7л CL0347
N, N-Диметилформамид, MultiSolvent® 1л 2,5л 4л 7л 25л DI1072
Етанол, абсолютен, MultiSolvent® 1л 2,5л 4л 7л 25л ET0015
Етанол, 96%, MultiSolvent® 1л 2,5л 4л 7л 25л ET0013
Етилацетат, 96%, MultiSolvent® 1л 2,5л 4л 7л 25л AC0155
Хексан, фракция при обработка на петрол, MultiSolvent® 1л 2,5л 4л 7л 25л HE0221
n-Хексан, 96%, MultiSolvent® 1л 2,5л 4л 7л 25л HE0234
Изохексан, MultiSolvent® 1л 2,5л IS0122
Метанол, MultiSolvent® 1л 2,5л 4л 7л 25л ME0315
Петролеев етер, температура на кипене 40-60°C, MultiSolvent® 1л 2,5л 4л 7л 25л ET0095
2-Пропанол, MultiSolvent® 1л 2,5л 4л 7л 25л AL0321
Тетрахлоретан, MultiSolvent® TE0127
Тетрахидрофуран, MultiSolvent®, GPC grade, стабилизиран с 250ppm 2,6-Ди-терт-бутил-4-метилфенол (BHT) 1л 2,5л 4л 7л 25л TE0228
Толуен /Толуол/, MultiSolvent® 1л 2,5л 4л 7л 25л TO0085
Ксилен, смес от изомери, MultiSolvent® 1л 2,5л 7л 25л XI0059

Търговия

Промоции

Топ продукти