HAKA KUNZ GMBH

От 2008 година Солимекс е изключителен представител на фирма HAKA Kunz GmbH, Германия – водещ производител в световен мащаб на дезактивиращи препарати за човешко тяло, дрехи, повърхности и предпазни средства.

Тези препарати намират широко приложение в ядрената енергетика (АЕЦ, Управление на радиоактивни отпадъци) и в нуклеарната медицина.

Дезактивиращите препарати на фирма HAKA Kunz са проектирани и разработени в съответствие със следните критерии:

  • да съдържат предимно слабо пенливи тензиди
  • редуциране на летливи компоненти, т.е избягване на разтворители или силно хидрофобни вещества
  • да не съдържат компоненти, които са неразтворими или само частично разтворими във вода
  • да не съдържат сублимиращи съставки
  • да не съдържат халогени и халогенни съединения
  • да не съдържат амониеви съединения
  • да не съдържат нитрити и нитратни съеднения
  • да не съдържат пълнители, като натриев сулфат, силикати или сода
  • да не съдържат компоненти образуващи гел, като неразтворими във вода целулозни етери или полимери
  • да се използват само термично устойчиви съставки (250 °C)

Търговия

Промоции

Топ продукти