Некачествената лабораторна стъклария е скъпа и опасна.

СОЛИМЕКС доставя висококачествена лабораторна стъклария, произведена в Европейския съюз.

 

ИЗБЯГВАЙТЕ НЕНУЖНИЯ РИСК !

 

  

Стъкларията е един от най-често използваните консумативи в лабораториите, затова ниското качество и неправилната употреба биха довели до неблагоприятни условия на работа и злополуки.

 

 

Финансовото и икономическо състояние на България през последните години налага тенденцията за предлагане на евтина лабораторна стъклария, която от своя страна е некачествена и има редица дефекти, които могат да навредят на Вашето здраве и да засегнат Вашата безопасност:

  • Неравномерно разпределена дебелина на стените или прекалено тънкостенна стъклария
  • Некачествено завършени краища и върхове
  • Неравномерна повърхност
  • Наличие на кривини при плоскодънна стъклария
  • Неуплътнени спирателни кранове

Некачествената структура на стъклото се разрушава лесно при нагряване и вакум, което може да доведе до причиняване на наранявания на работещия.

 

 

 

Съвети за безопасна работа:

  • Изхвърлете материалите, които са били ударени, макар и на пръв поглед да няма видими пукнатини.
  • Преди употреба винаги проверявайте стъкларията за неравностти, пукнатини и състоянието на ръбовете и краищата.

Търговия

Промоции

Топ продукти