ТЕМПЕРАТУРА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА КОНТАКТНИ ПЕТРИТА

След няколкомесечни проучвания и изпитания SCHARLAB успя да разшири температурния диапазон на съхранение на готовите хранителни среди, разляти в контактни петрита (родак петрита Ø 65 мм) и опаковани в блистер-опаковки. 

 

Новият температурен диапазон е отC до 25°С, който е по-широк в сравнение със стария: от 8°C до 25°С. 

 

 

 

 

Препоръчително е да се спазват следните допълнителни условия за съхранение:

  • Резките термични промени следва да бъдат сведени до минимум.
  • Да се избягва пряк контакт свътрешните повърхности нахладилното съоръжение.
  • Най-подходящият температурен диапазон на съхранение е от 8°С до 14°С, като по този начин се намалява опасността от образуването на конденз.

  • Да се осигурят добри хигиенни условия в помещенията за съхранение.

 

 

Каталожен номер Наименование Опаковка
064-PR0008 Braid Parker Agar Блистер от 30 петрита, двойно опаковани
064-PR0009 Cetrimide agar (pseudomonas Selective Agar) Блистер от 30 петрита, двойно опаковани, стерилни
064-PR0012 Hektoen Agar Блистер от 30 петрита, двойно опаковани
064-PR0011 MacConkey Agar (eur. Pharm./HP) Блистер от 30 петрита, двойно опаковани
064-PR0031 Malt Extract Agar Блистер от 30 петрита, двойно опаковани, стерилни
064-PR0015 Manitol Salt Agar Блистер от 30 петрита, двойно опаковани
064-PR0030 MRS Agar Блистер от 30 петрита, двойно опаковани, стерилни
064-PR0041 PCA triple Wrapped Блистер от 30 петрита, двойно опаковани, стерилни
064-PR0039 PCA + Lecitin + Polisorbate Блистер от 30 петрита, тройно опаковани, стерилни
064-PR0020 PCA + TLHTh Agar Блистер от 30 петрита, двойно опаковани, стерилни
064-PR0001 Plate Count Agar Блистер от 30 петрита, двойно опаковани, стерилни
064-PR0006 Red Bile Dextrose Agar Блистер от 30 петрита, двойно опаковани
064-PR0007 Rose Bengal Agar Блистер от 30 петрита, двойно опаковани, стерилни
064-PR0003 Sabouraud Chloramphenicol Agar Блистер от 30 петрита, двойно опаковани, стерилни
064-PR0037 Sabouraud Chloramphenicol Agar Блистер от 30 петрита, тройно опаковани, стерилни
064-PR0035 Sabouraud Chloramphenicol Modified Agar Блистер от 30 петрита, двойно опаковани, стерилни
064-PR0002 Sabouraud Dextrose Agar Блистер от 30 петрита, двойно опаковани, стерилни
064-PR0042 Sabouraud Dextrose Agar TLHth Блистер от 30 петрита, тройно опаковани, стерилни
064-PR0062 Sabouraud Dextrose Agar Блистер от 30 петрита, тройно опаковани, стерилни
064-PR0022 Sabouraud TLHth Agar Блистер от 30 петрита, двойно опаковани, стерилни
064-PR0004 TSA (trypsic Soy Agar) Блистер от 30 петрита, двойно опаковани, стерилни
064-PR0061 TSA + Penase Agar Блистер от 30 петрита, тройно опаковани, стерилни
064—PR0027 TSA + Penase + Tween 80 + Lecitin Agar Блистер от 30 петрита, двойно опаковани, стерилни
064-PR0040 TSA + Penase + Tween 80 + Lecitin Agar Блистер от 30 петрита, тройно опаковани, стерилни
064-PR0034 TSA + Penase 200 Levy/ml Agar Блистер от 30 петрита, тройно опаковани, стерилни
064-PR0028 TSA + Penase Agar Блистер от 30 петрита, двойно опаковани, стерилни
064-PR0089 TSA + TLHThG + ß-Lactamasa 400 UI/L Agar Блистер от 30 петрита, двойно опаковани, стерилни
064-PR0050 TSA ß-Lactamase TLHth Agar Блистер от 30 петрита, двойно опаковани, стерилни
064-PR0136 TSA ß-Lactamase Mix Triple Wrapped Блистер от 30 петрита, тройно опаковани, стерилни
064-PR0005 TSATHLTh Agar Блистер от 30 петрита, двойно опаковани, стерилни
064-PR0013 TSA TLHThr Triple Wrapped Блистер от 30 петрита, тройно опаковани, стерилни
064-PR0038 TSA Triple Wrapped Блистер от 30 петрита, тройно опаковани, стерилни
064-PR0018 Violet Red Bile Agar (VRB) Блистер от 30 петрита, двойно опаковани
064-PR0044 Violet Red Bile Agar + TLHTh Agar Блистер от 30 петрита, двойно опаковани, стерилни

Търговия

Промоции

Топ продукти