Клиенти

ДВАДЕСЕТ И ТРИ ГОДИНИ СЪПЪТСТВАМЕ УСПЕХА ВИ!

Професионализмът при управлението, срочното изпълнение на доставките на лабораторни химикали, стъклария и консумативи, утвърдиха СОЛИМЕКС като предпочитан и коректен партньор за многобройни частни и държавни предприятия на територията на България.
СОЛИМЕКС гарантира честност и лоялност към настоящи и бъдещи клиенти, защото за нас Вашата удовлетвореност е най-добрата реклама.

Ние няма да посочваме списък от значими и любими клиенти, но ще си позволим да споделим с Вас мнението на някои наши дългогодишни клиенти, които ни засвидетелстваха удовлетворението си с референция.

Търговия

Промоции

Топ продукти