Магнезиев хлорид - фармакопеен


Магнезиев хлорид - фармакопеен
Магнезиев хлорид - фармакопеен

MgCl2.6H2O

CAS: 7791-18-6

Молекулно тегло: 203.30 g/mol

EINECS номер: 232-094-6

 

Наименование на показателя Изисквания
1. Външен вид бели кристали
2. Разтворимост много разтворим
3. Идентичност реакция за хлориди реакция за магнезий да отговаря на изпитванията
4. Външен вид на разтвор 10% прозрачен, безцветен
5. pH 5% разтвор 4.5-7.0
6. Киселинност или алкалност да отговаря на изпитванията
7. Бромиди до 500 ppm
8. Сулфати до 100 ppm
9. Калций до 0.1 %
10. Тежки метали до 10ppm
11. Желязо до 10ppm
12. Калий до 500 ppm
13. Количествено определение 98.0 - 101.0 %

 

Аналитични методи: по Европейска фармакопея – PhEurIII

Предназначение: Магнезиев хлорид шест хидрат кристали, приложение във фармацевтичната индустрия и медицината , в козметичната и химическата промишленост. Тази субстанция не е обявена за опасна според законодателството на Европейския Съюз.

Транспорт/ опаковка: Магнезиев хлорид шест хидрат-кристали е силно хигроскопичен продукт,опакова се в добре затворени контейнери, в ПЕ торби,

по30;40 кг., 600кг. на палет. Да се транспортира в закрити транспортни средства.

Да се съхранява в сухи и проветриви складови помещения. Етикетиран и обозначен съгласно 67/548/ЕИО или 1999/45/ЕО и националното законодателство.

 

Срок на годност: 3 години

Продукт на : ЕТ „Солимекс – Тодор Йорданов”

Управител : Тодор Йорданов

Търговия

Промоции

Топ продукти