Течен размразител за пътища – ТРП-60


Течен размразител за пътища – ТРП-60
Течен размразител за пътища – ТРП-60

Солимекс започна производството на нов химикал за снегопочистване и зимно размразяване на летища, площади, мостове, пътища с големи наклони и др. Този продукт е биологично разградим, не натрупва вредни остатъци в околната среда и това го прави изключително екологичен и природосъобразен; има по-дълготраен ефект и по-малък разход на единица площ в сравнение с твърдите размразители като магнезиев хлорид и калциев хлорид. Работната температура на този препарат е до -60°C и се използва както за размразяване на ледена настилка, така и профилактично против обледяване. След третиране с ТРП-60 снегът и ледът не се спояват и не се получава така наречения черен лед. Химикалът не оставя видими следи и се разгражда по естествен път. Едно от най-големите предимства на този течен размразител е, че е напълно антикорозионен, тоест не разяжда облицовани плочки и фуги, и не нарушава целостта на пътни настилки и бетонни покрития.

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Външен вид: Безцветна, прозрачна течност, свободно от неразтворими вещества

Плътност: 1.28g/cm3 при 20оС

Точка на замръзване: -60 оС

Оборудване: Не изисква специално оборудване

рН: 11.00 /±0.5/

Пакетиране: В пластмасови контейнери по 1300кг, 77кг и наливно

Околна среда: Биологично разградим, безвреден

Приложение: Има по-дълго действие, изисква по-рядко нанасяне

Размразяване:
- 50g/m2 площ при 0оС и тънък лед
- 150g/m2 площ при по-малко от
- 12оС и дебелина на леда 2.5 – 3 cm3

Профилактично: – 25g/m2 против обледяване

Замества: Твърдите размразители /калциев хлорид, магнезиев хлорид/ 130g/kg

Предимства:
Много ниска БПК Не съдържа урея
Нетоксичен за риби, животни и растения
Няма корозионно действие 7-8 пъти по-нисък разход спрямо калциев и магнезиев хлорид
Действа и при много ниски температури – под – 30 оС

Разходни норми: за 1 км път с широчина 8м: – 400 кг при 0 оС и тънък лед – 1200кг при под – 12 оС и лед 2.5-3см – 200кг профилактично, против обледяване

Подходящ за: летища, площади и централна градска част, за мостове, пътища с големи наклони и др.

Търговия

Промоции

Топ продукти