Обемни разтвори с точна концентрация за гарантирани резултати


Обемни разтвори с точна концентрация за гарантирани резултати
Обемни разтвори с точна концентрация за гарантирани резултати

Обемни разтвори с точна концентрация за гарантирани резултати


Подготовката на обемни разтвори с точна концентрация изисква голямо внимание и доста време. Това е причината, поради която повечето аналитични лаборатории предпочитат да използват готови за употреба обемни разтвори, като по този начин спестяват време и пари.
Ние предлагаме две решения, които значително ще улеснят вашата работа:
- Готови за употреба обемни разтвори
- Концентрирани обемни разтвори в ампула за приготвяне на 1л готов разтвор

Готови за употреба обемни разтвори

Това е нашето предложение, с което напълно ще избегнете продължителните процедури по приготвяне на обемните разтвори с точна концентрация. Точността и надежността на разтворите са гарантирани за всяка една бутилка посредством анализен сертификат, на който са обозначени: точната концентрация, партидния номер, дата на теста, срок на годност, титъра на партидата, проследимост по NIST, стойност на неопределеност, аналитичен метод, съхраниение и употреба. Обемните разтвори се използват като референтни материали за изчисляване на концентрация и затова е важно анализният сертификат да съдържа цялата тази информация.

За производството на готовите разтвори с точна концентрация са използване съвременни реактори, които позволяват цялостното смесване и оптимално регулиране на концентрацията, за да се получи фактор или титър 1.000.

Повечето разтвори с точна концентрация имат срок на годност 3 години; тези, които са с по-ниска концентрация – 2 години.

Описание Кат. №
Оцетна киселина, разтвор 1 mol/l (1 N) Acetic acid, solution 1 mol/l (1 N) AC0365
Оцетна киселина, разтвор 0,1 mol/l (0,1 N) Acetic acid, solution 0,1 mol/l (0,1 N) AC0364
Амониево железен (II) сулфат, разтвор ~ 0,12 mol/l (0,12 N), за определяне на ХПК, в съответствие с ISO 6060 Ammonium iron (II) sulfate, solution ~ 0,12 mol/l (0,12 N), for COD determination, according to ISO 6060 HI0318
Ammonium iron(III) sulfate, solution 0,1 mol/l (0,1 N) HI0317
Амониев тиоцианат, разтвор 1 mol/l (1 N) Ammonium thiocyanate, solution 1 mol/l (1 N) AM0421
Оцетна киселина, разтвор 0,1 mol/l (0,1 N) Ammonium thiocyanate, solution 0,1 mol/l (0,1 N) AM0420
Бромид-бромат, разтвор 0,05 mol/l (0,1 N), в съответствие с ASTM D5776-99 Bromide-bromate, solution 0,05 mol/l (0,1 N), according to ASTM D5776-99 BR0070
Калциев хлорид, разтвор 1 mol/l Calcium chloride, solution 1 mol/l CA0195
Цериев (IV) сулфат, разтвор 0,1 mol/l (0,1 N) Cerium(IV) sulfate, solution 0,1 mol/l (0,1 N) CE0102
Цериев (IV) сулфат, разтвор 0,05 mol/l (0,05 N) Cerium(IV) sulfate, solution 0,05 mol/l (0,05 N) CE0101
Комплексон – магнезий, разтвор 0,1 mol/l Complexon - magnesium, solution 0,1 mol/l CO0221
Меден (II) сулфат, разтвор 0,1 mol/l Copper(II) sulfate, solution 0,1 mol/l CO0102
Меден (II) сулфат, разтвор 0,02 mol/l Copper(II) sulfate, solution 0,02 mol/l CO0103
ЕДТА, разтвор 0,1 mol/l (0,2 N) Ethylenediaminetetraacetic acid, EDTA, disodium salt, solution 0,1 mol/l (0,2 N) AC0970
ЕДТА, разтвор 0,05 mol/l (0,1 N) Ethylenediaminetetraacetic acid, EDTA, disodium salt, solution 0,05 mol/l (0,1 N) AC0972
ЕДТА, разтвор 0,025 mol/l (0,05 N) Ethylenediaminetetraacetic acid, EDTA, disodium salt, solution 0,025 mol/l (0,05 N) AC0974
ЕДТА, разтвор 0,02 mol/l (0,04 N) Ethylenediaminetetraacetic acid, EDTA, disodium salt, solution 0,02 mol/l (0,04 N) AC0973
ЕДТА, разтвор 0,01 mol/l (0,02 N) Ethylenediaminetetraacetic acid, EDTA, disodium salt, solution 0,01 mol/l (0,02 N) AC0971
Разтвор на Ханус за определяне на йодно число, IBr разтвор 0,1 mol/l (0,2 N) Hanus solution, IBr solution 0,1 mol/l (0,2 N) RE0020
Хиамин ® 1622, разтвор 0,004 mol/l (Хиамин е търговска марка на фирма RohmandHaas) Hyamine® 1622, solution 0,004 mol/l (Hyamine is a trademark of Rohm and Haas Company) HY0001
Солна киселина, разтвор 6 mol/l (6 N) Hydrochloric acid, solution 6 mol/l (6 N) AC0752
Солна киселина, разтвор 5 mol/l (5 N) Hydrochloric acid, solution 5 mol/l (5 N) AC0749
Солна киселина, разтвор 3 mol/l (3 N) Hydrochloric acid, solution 3 mol/l (3 N) AC0738
Солна киселина, разтвор 2 mol/l (2 N) Hydrochloric acid, solution 2 mol/l (2 N) AC0748
Солна киселина, разтвор 1,4 mol/l (1,4 N) Hydrochloric acid, solution 1,4 mol/l (1,4 N) AC0751
Солна киселина, разтвор 1 mol/l (1 N) Hydrochloric acid, solution 1 mol/l (1 N) AC0744
Солна киселина, разтвор 0,5 mol/l (0,5 N) Hydrochloric acid, solution 0,5 mol/l (0,5 N) AC0745
Солна киселина, разтвор 0,25 mol/l (0,25 N) Hydrochloric acid, solution 0,25 mol/l (0,25 N) AC0755
Солна киселина, разтвор 0,2 mol/l (0,2 N) Hydrochloric acid, solution 0,2 mol/l (0,2 N) AC0740
Солна киселина, разтвор 0,125 mol/l (0,125 N) Hydrochloric acid, solution 0,125 mol/l (0,125 N) AC0753
Солна киселина, разтвор 0,1 mol/l (0,1 N) Hydrochloric acid, solution 0,1 mol/l (0,1 N) AC0746
Солна киселина, разтвор 0,05 mol/l (0,05 N) Hydrochloric acid, solution 0,05 mol/l (0,05 N) AC0754
Солна киселина, разтвор 0,01 mol/l (0,01 N) Hydrochloric acid, solution 0,01 mol/l (0,01 N) AC0757
Йод, разтвор 0,5 mol/l (1 N) Iodine, solution 0,5 mol/l (1 N) YO0024
Йод, разтвор 0,05 mol/l (0,1 N) Iodine, solution 0,05 mol/l (0,1 N) YO0023
Йод, разтвор 0,02365 mol/l (0,0473 N) Iodine, solution 0,02365 mol/l (0,0473 N) YO0027
Йод, разтвор 0,01 mol/l (0,02 N) Iodine, solution 0,01 mol/l (0,02 N) YO0025
Оловен (II) нитрат, разтвор 0,05 mol/l Lead(II) nitrate, solution 0,05 mol/l PL0145
Магнезиев хлорид, разтвор 0,1 mol/l (0,2 N) Magnesium chloride, solution 0,1 mol/l (0,2 N) MA0038
Магнезиев сулфат, разтвор 0,1 mol/l Magnesium sulfate, solution 0,1 mol/l MA0088
Магнезиев сулфат, разтвор 0,01 mol/l Magnesium sulfate, solution 0,01 mol/l MA0087
Живачен (II) нитрат, разтвор 0,01 mol/l (0,02 N) Mercury(II) nitrate, solution 0,01 mol/l (0,02 N) ME0197
Азотна киселина, разтвор 2 mol/l (2 N) Nitric acid, solution 2 mol/l (2 N) AC1612
Азотна киселина, разтвор 1 mol/l (1 N) Nitric acid, solution 1 mol/l (1 N) AC1610
Азотна киселина, разтвор 0,5 mol/l (0,5 N) Nitric acid, solution 0,5 mol/l (0,5 N) AC1615
Азотна киселина, разтвор 0,1 mol/l (0,1 N) Nitric acid, solution 0,1 mol/l (0,1 N) AC1611
Оксалова киселина, разтвор 0,05 mol/l (0,1 N) Oxalic acid, solution 0,05 mol/l (0,1 N) AC1723
Оксалова киселина, разтвор 0,025 mol/l (0,05 N) Oxalic acid, solution 0,025 mol/l (0,05 N) AC1724
Оксалова киселина, разтвор0,005 mol/l (0,01 N) Oxalic acid, solution 0,005 mol/l (0,01 N) AC1725
Перхлорна киселина, разтвор в оцетна киселина 0,1 mol/l (0,1 N) Perchloric acid, solution in acetic acid 0,1 mol/l (0,1 N) AC1765
орто-Фосфорна киселина, разтвор 0,1 mol/l ortho-Phosphoric acid, solution 0,1 mol/l AC1105
Калиев бромат, разтвор 1/60 mol/l (0,1 N) Potassium bromate, solution 1/60 mol/l (0,1 N) PO0165
Калиев дихромат, разтвор 1/6 mol/l (1 N) Potassium dichromate, solution 1/6 mol/l (1 N) PO0231
Калиев дихромат, разтвор 1/24 mol/l (0,25 N) Potassium dichromate, solution 1/24 mol/l (0,25 N) PO0232
Калиев дихромат, разтвор 0,04 mol/l, за определяне на ХПК Potassium dichromate, solution 0,04 mol/l, for COD determination PO0233
Калиев дихромат 0,04 mol/l / железен сулфат 80гр/л, разтвор в сярна киселина, за определяне на ХПК, съгласно ISO 6060 Potassium dichromate 0,04 mol/l / mercury(II) sulfate 80 g/l, solution in sulfuric acid, for COD determination, according to ISO 6060 PO0234
Калиев дихромат, разтвор 1/60 mol/l (0,1N) Potassium dichromate, solution 1/60 mol/l (0,1N) PO0230
Калиев дихромат, разтвор 1/120 mol/l (0,05 N) Potassium dichromate, solution 1/120 mol/l (0,05 N) PO0218
Калиева основа, разтвор 2 mol/l (2 N) Potassium hydroxide, solution 2 mol/l (2 N) PO0288
Калиева основа, разтвор 1 mol/l (1 N) Potassium hydroxide, solution 1 mol/l (1 N) PO0280
Калиева основа, разтвор0,5 mol/l (0,5 N) Potassium hydroxide, solution 0,5 mol/l (0,5 N) PO0281
Калиева основа, разтвор 0,23 mol/l (0,23 N), за определяне на сурови влакна по метода Weende Potassium hydroxide, solution 0,23 mol/l (0,23 N), for determination of crude fibre, according to Weende PO0283
Калиева основа, разтвор 0,1 mol/l (0,1 N) Potassium hydroxide, solution 0,1 mol/l (0,1 N) PO0282
Калиева основа, етанолов разтвор 0,5 mol/l Potassium hydroxide, ethanolic solution 0,5 mol/l PO0278
Калиева основа, етанолов разтвор0,1 mol/l Potassium hydroxide, ethanolic solution 0,1 mol/l PO0284
Калиева основа, разтвор 0,1 mol/l (0,1 N) в метанол Potassium hydroxide, solution 0,1 mol/l (0,1 N) in methanol PO0292
Калиева основа, разтвор 0,1 mol/l (0,1 N) в 2-пропанол Potassium hydroxide, solution 0,1 mol/l (0,1 N) in 2-propanol PO0289
Калиев йодат, разтвор 1/60 mol/l (0,1N) Potassium iodate, solution 1/60 mol/l (0,1N) PO0403
Калиев тиоцианат, разтвор 0,1 mol/l (0,1 N) Potassium thiocyanate, solution 0,1 mol/l (0,1 N) PO0375
Сребърен нитрат, разтвор 1 mol/l (1 N) Silver nitrate, solution 1 mol/l (1 N) PL0057
Сребърен нитрат, разтвор 0,1 mol/l (0,1 N) Silver nitrate, solution 0,1 mol/l (0,1 N) PL0055
Сребърен нитрат, разтвор 0,05 mol/l (0,05 N) Silver nitrate, solution 0,05 mol/l (0,05 N) PL0059
Сребърен нитрат, разтвор 0,02 mol/l (0,02 N) Silver nitrate, solution 0,02 mol/l (0,02 N) PL0056
Сребърен нитрат, разтвор 0,01 mol/l (0,01 N) Silver nitrate, solution 0,01 mol/l (0,01 N) PL0058
Натриев ацетат, разтвор 1 mol/l Sodium acetate, solution 1 mol/l SO0034
Натриев карбонат, разтвор 0,5 mol/l (1 N) Sodium carbonate, solution 0,5 mol/l (1 N) SO0050
Натриев карбонат, разтвор 0,05 mol/l (0,1 N) Sodium carbonate, solution 0,05 mol/l (0,1 N) SO0051
Натриев хлорид, разтвор 0,1 mol/l (0,1 N) Sodium chloride, solution 0,1 mol/l (0,1 N) SO0229
Натриева основа, разтвор 6 mol/l (6 N) Sodium hydroxide, solution 6 mol/l (6 N) SO0451
Натриева основа, разтвор 5 mol/l (5 N) Sodium hydroxide, solution 5 mol/l (5 N) SO0455
Натриева основа, разтвор 2 mol/l (2 N) Sodium hydroxide, solution 2 mol/l (2 N) SO0440
Натриева основа, разтвор 1,66 mol/l (1,66 N) Sodium hydroxide, solution 1,66 mol/l (1,66 N) SO0430
Натриева основа, разтвор 1 mol/l (1 N) Sodium hydroxide, solution 1 mol/l (1 N) SO0441
Натриева основа, разтвор 0,5 mol/l (0,5 N) Sodium hydroxide, solution 0,5 mol/l (0,5 N) SO0442
Натриева основа, разтвор 0,4 mol/l (0,4 N) Sodium hydroxide, solution 0,4 mol/l (0,4 N) SO0452
Натриева основа, разтвор 0,3546 mol/l (0,3546 N) Sodium hydroxide, solution 0,3546 mol/l (0,3546 N) SO0449
Натриева основа, разтвор 0,25 mol/l (0,25 N) Sodium hydroxide, solution 0,25 mol/l (0,25 N) SO0444
Натриева основа, разтвор 1/4,9 mol/l (1/4,9 N) Sodium hydroxide, solution 1/4,9 mol/l (1/4,9 N) SO0464
Натриева основа, разтвор 0,2 mol/l (0,2 N) Sodium hydroxide, solution 0,2 mol/l (0,2 N) SO0445
Натриева основа, разтвор 1/9 mol/l (1/9 N) Sodium hydroxide, solution 1/9 mol/l (1/9 N) SO0429
Натриева основа, разтвор 0,1 mol/l (0,1 N) Sodium hydroxide, solution 0,1 mol/l (0,1 N) SO0443
Натриева основа, разтвор 0,05 mol/l (0,05 N) Sodium hydroxide, solution 0,05 mol/l (0,05 N) SO0453
Натриева основа, разтвор 0,025 mol/l (0,025 N) Sodium hydroxide, solution 0,025 mol/l (0,025 N) SO0447
Натриева основа, разтвор 0,02 mol/l (0,02 N) Sodium hydroxide, solution 0,02 mol/l (0,02 N) SO0448
Натриева основа, разтвор 0,01 mol/l (0,01 N) Sodium hydroxide, solution 0,01 mol/l (0,01 N) SO0439
Натриев лаурил сулфат, разтвор 0,004 mol/l Sodium lauryl sulfate, solution 0,004 mol/l SO0458
Натриев метаарсенит, разтвор 0,05 mol/l (0,1 N) Sodium metaarsenite, solution 0,05 mol/l (0,1 N) SO0100
Натриев нитрат, разтвор 1 mol/l Sodium nitrate, solution 1 mol/l SO0505
Натриев тиосулфат, разтвор 1 mol/l (1 N) Sodium thiosulfate, solution 1 mol/l (1 N) SO0730
Натриев тиосулфат, разтвор 0,5 mol/l (0,5 N) Sodium thiosulfate, solution 0,5 mol/l (0,5 N) SO0729
Натриев тиосулфат, разтвор 0,282 mol/l (0,282 N) Sodium thiosulfate, solution 0,282 mol/l (0,282 N) SO0732
Натриев тиосулфат, разтвор 0,1 mol/l (0,1 N) Sodium thiosulfate, solution 0,1 mol/l (0,1 N) SO0731
Натриев тиосулфат, разтвор 0,05 mol/l (0,05 N) Sodium thiosulfate, solution 0,05 mol/l (0,05 N) SO0737
Натриев тиосулфат, разтвор 0,01 mol/l (0,01 N) Sodium thiosulfate, solution 0,01 mol/l (0,01 N) SO0733
Натриев тиосулфат, разтвор 0,002 mol/l (0,002 N) Sodium thiosulfate, solution 0,002 mol/l (0,002 N) SO0734
Натриев тиосулфат, разтвор 5 mol/l (10 N) Sulfuric acid, solution 5 mol/l (10 N) AC2089
Сярна киселина, разтвор 4 mol/l (8 N), за определяне на ХПК, в съответствие с ISO 6060 Sulfuric acid, solution 4 mol/l (8 N), for COD determination, according to ISO 6060 AC2075
Сярна киселина, разтвор 2,5 mol/l (5 N) Sulfuric acid, solution 2,5 mol/l (5 N) AC2086
Сярна киселина, разтвор 1 mol/l (2 N) Sulfuric acid, solution 1 mol/l (2 N) AC2085
Сярна киселина, разтвор 0,5 mol/l (1 N) Sulfuric acid, solution 0,5 mol/l (1 N) AC2080
Сярна киселина, разтвор 0,25 mol/l (0,5 N) Sulfuric acid, solution 0,25 mol/l (0,5 N) AC2081
Сярна киселина, разтвор 0,13 mol/l (0,26 N) Sulfuric acid, solution 0,13 mol/l (0,26 N) AC2084
Сярна киселина, разтвор 0,125 mol/l (0,25 N) Sulfuric acid, solution 0,125 mol/l (0,25 N) AC2088
Сярна киселина, разтвор 0,1 mol/l (0,2 N) Sulfuric acid, solution 0,1 mol/l (0,2 N) AC2087
Сярна киселина, разтвор 0,05 mol/l (0,1 N) Sulfuric acid, solution 0,05 mol/l (0,1 N) AC2082
Сярна киселина, разтвор 0,025 mol/l (0,05 N) Sulfuric acid, solution 0,025 mol/l (0,05 N) AC2076
Сярна киселина, разтвор 0,01 mol/l (0,02 N) Sulfuric acid, solution 0,01 mol/l (0,02 N) AC2083
Тетрабутоламониева основа, Разтвор 0,1 mol/l, в 2-пропанол/ метанол Tetrabutylammonium hydroxide, solution 0,1 mol/l, in 2-propanol/methanol TE0116
Разтвор на Wijs, йоден разтвор, 0,1 mol/l (0,2 N) Wijs solution, ICl solution 0,1 mol/l (0,2 N) RE0070
Цинков сулфат, разтвор 0,1 mol/l Zinc sulfate, solution 0,1 mol/l CI0231
Цинков сулфат, разтвор 0,05 mol/l Zinc sulfate, solution 0,05 mol/l CI0230

Готовите разтвори с точна концентрация се предлагат в удобни и леки HDPE бутилки от 1л, които могат да бъдат използвани директно в автоматичния титратор.
За лаборатории с по-голям обем на работа препоръчваме кубитейнерите от 10л.

Обемни разтвори с точна концентрация в ампули /Фиксанали/


Всяка ампула съдържа точното количество концентриран разтвор за приготвяне на 1 литър обемен разтвор с концентрация, указана на опаковката. Въпреки това, концентратът позволява да се получат обемни разтвори с различна концентрация чрез разреждане в различно количество дестилирана вода – например една ампула със солна киселина, каталожен номер AC0742, може да се използва за получване на 1 литър 0,1 N разтвор на солна киселина или 500мл 0,2N разтвор на солна киселина.

Всяка опаковка съдържа допълнителен етикет с името и концентрацията на продукта за етикетиране на съда, в който ще се съхранява приготвения разтвор.

За получаване на обемен разтвор развийте пластмасовата капачка, монтирана в единия край на мапулата и разкъсайте мембраната. Изсипете съдържанието в мерителна колба с подходящ обем, изплакнете ампулата с дестилирана вода, за да се сигурни, че няма остатици от концентрата. Разредете концентрата до марката на колбата с дестилирана вода и разклатете.

Описание Кат. №
Амониев тиоцианат, фиксанал за приготвяне на 1л готов разтвор с концентрация 0.1mol/l (0.1N) Ammonium thiocyanate, concentrated solution to prepare 1 L of solution 0,1 mol/l (0,1 N) AM041800PA
ЕДТА, фиксанал за приготвяне на 1л готов разтвор с концентрация 0.01mol/l (0.02N) Ethylenediaminetetraacetic acid, EDTA, disodium salt, concentrated solution to prepare 1 L of solution 0,01 mol/l (0,02 N) AC096600PA
ЕДТА, фиксанал за приготвяне на 1л готов разтвор с концентрация 0.1mol/l (0.2N) Ethylenediaminetetraacetic acid, EDTA, disodium salt, concentrated solution to prepare 1 L of solution 0,1 mol/l (0,2 N) AC099600PA
Солна киселина, фиксанал за приготвяне на 1л готов разтвор с концентрация 0.1mol/l (0.1N) Hydrochloric acid, concentrated solution to prepare 1 L of solution 0,1 mol/l (0,1 N) AC074200PA
Солна киселина, фиксанал за приготвяне на 1л готов разтвор с концентрация 0.5mol/l (0.5N) Hydrochloric acid, concentrated solution to prepare 1 L of solution 0,5 mol/l (0,5 N) AC075900PA
Солна киселина, фиксанал за приготвяне на 1л готов разтвор с концентрация 1mol/l (1N) Hydrochloric acid, concentrated solution to prepare 1 L of solution 1 mol/l (1 N) AC074300PA
Йод, фиксанал за приготвяне на 1л готов разтвор с концентрация 0.05mol/l (0.1N) Iodine, concentrated solution to prepare 1 L of solution 0,05 mol/l (0,1 N) YO002200PA
Калиев дихромат, фиксанал за приготвяне на 1л готов разтвор с концентрация 1/60mol/l (0.1N) Potassium dichromate, concentrated solution to prepare 1 L of solution 1/60 mol/l (0,1N) PO022100PA
Калиев хидроксид, фиксанал за приготвяне на 1л готов разтвор с концентрация 0.1mol/l (0.1N) Potassium hydroxide, concentrated solution to prepare 1 L of solution 0,1 mol/l (0,1 N) PO027600PA
Калиев хидроксид, фиксанал за приготвяне на 1л готов разтвор с концентрация 1mol/l (1N) Potassium hydroxide, concentrated solution to prepare 1 L of solution 1 mol/l (1 N) PO027700PA
Сребърен нитрат, фиксанал за приготвяне на 1л готов разтвор с концентрация 0.1mol/l (0.1N) Silver nitrate, concentrated solution to prepare 1 L of solution 0,1 mol/l (0,1 N) PL005100PA
Натриев хлорид, фиксанал за приготвяне на 1л готов разтвор с концентрация 0.1mol/l (0.1N) Sodium chloride, concentrated solution to prepare 1 L of solution 0,1 mol/l (0,1 N) SO023100PA
Натриев хидроксид, фиксанал за приготвяне на 1л готов разтвор с концентрация 0.01mol/l (0.01N) Sodium hydroxide, concentrated solution to prepare 1 L of solution 0,01 mol/l (0,01 N) SO043800PA
Натриев хидроксид, фиксанал за приготвяне на 1л готов разтвор с концентрация 0.1mol/l (0.1N) Sodium hydroxide, concentrated solution to prepare 1 L of solution 0,1 mol/l (0,1 N) SO042700PA
Натриев хидроксид, фиксанал за приготвяне на 1л готов разтвор с концентрация 0.5mol/l (0.5N) Sodium hydroxide, concentrated solution to prepare 1 L of solution 0,5 mol/l (0,5 N) SO043400PA
Натриев хидроксид, фиксанал за приготвяне на 1л готов разтвор с концентрация 1 mol/l (1 N) Sodium hydroxide, concentrated solution to prepare 1 L of solution 1 mol/l (1 N) SO042800PA
Натриев тиосулфат, фиксанал за приготвяне на 1л готов разтвор с концентрация 0.01 mol/l (0.01 N) Sodium thiosulfate, concentrated solution to prepare 1 L of solution 0,01 mol/l (0,01 N) SO073800PA
Натриев тиосулфат, фиксанал за приготвяне на 1л готов разтвор с концентрация 0.1 mol/l (0.1 N) Sodium thiosulfate, concentrated solution to prepare 1 L of solution 0,1 mol/l (0,1 N) SO072800PA
Сярна киселина, фиксанал за приготвяне на 1л готов разтвор с концентрация 0.05 mol/l (0.1 N) Sulfuric acid, concentrated solution to prepare 1 L of solution 0,05 mol/l (0,1 N) AC207200PA
Сярна киселина, фиксанал за приготвяне на 1л готов разтвор с концентрация 0.5 mol/l (1 N) Sulfuric acid, concentrated solution to prepare 1 L of solution 0,5 mol/l (1 N) AC207300PA

Срокът на годност на концентрираните разтвори е 5 години!

Вторични референтни материали за титруване, проследими по NIST, Titrasure ®


Възможно е титърът на обемните разтвори да варира с течение на времето. Затова периодичната проверка е препоръчителна, особено в случаи на много разредени разтвори или такива, които са нестабилни поради техния химичен състав.
Вторичните референтни материали за титруване със запазената марка Titrasure® са с изключителна чистота и хомогенност, което ги прави подходящи за проверка на фактора на обемните разтвори.
Стандартите Titrasure® подлежат на цялостно аналитично тестване, за да се гарантира тяхното съдържание и хомогенност. Всяка произведена партида е проследима до стандартите на Американския национален институт за стандарти и технологии (NIST) и етикетът на всяка опаковка изброява съответните партидни стойности на анализираните параметри. Референтните материали се доставят в стъклена банка, опакована в непрозрачен кашон, което ги предпазва от светлина и гарантира тяхното качество за по-дълго време.

Характеристики на вторичните референтни Предимства
Висока чистота Предотвратява появата на пречки при титруването
Прецизно определяне на съдържанието Намалява допускането на грешки, свързани с метода
Партидните стойности са отпечатани на етикета Позволява бърза идентификация
Всяка опаковка се доставя с анализен сертификат По този начин се гарантира качеството на продукта
Двойна опаковка- стъклена банка и нпрозрачен кашон Предотвратява изменение на продукта в резултат на излагане на светлина
проследима до стандартите на Американския национален институт за стандарти и технологии (NIST) Осигурява проследимостта на референтните материали
Описание Опаковка Кат. №
Бензоена киселина Titrasure® Benzoic acid Titrasure® 80гр AC05660080
Калциев карбонат Titrasure® Calcium carbonate Titrasure® 60гр CA01850060
Калиев хлорид Titrasure® Potassium chloride Titrasure® 100гр PO02070100
Калиев дихромат Titrasure® Potassium dichromate Titrasure® 100гр PO02350100
Калиев хидроген фталат Titrasure® Potassium hydrogen phthalate Titrasure® 100гр PO01310100
Калиев йодат Titrasure® Potassium iodate Titrasure® 100гр PO04040100
ди-Натриев оксалат Titrasure® di-Sodium oxalate Titrasure® 80гр SO05310080
ТРИС Titrasure® TRIS Titrasure® 80гр TR04270080

 

Търговия

Промоции

Топ продукти