ИНДИКАТОРНИ pH ЛЕНТИ


ИНДИКАТОРНИ pH ЛЕНТИ ИНДИКАТОРНИ pH ЛЕНТИ
ИНДИКАТОРНИ pH ЛЕНТИ ИНДИКАТОРНИ pH ЛЕНТИ

Измерване на pH


Измерването на pH концентрацията на водородни йони се определя като отрицателен десетичен логаритъм на активността на водородния йон в разтвор.

Чистата вода с приблизително pH 7 при 25°С, се счита, че е с неутрално pH. Колкото съдържанието на H+ йони в разтвора е по-голямо, толкова pH е по-ниско (<7). Наличието на по-малко H+ йони, следователно повече OH- йони в разтвора го определя като по-алкален и с по-високо pH (>7).

pH измерването се влияе силно от температурните промени. Възможни грешки могат да бъдат установени при измерване на горещи разтвори, тъй като нашите pH ленти и ролки са тествани и калибрирани при 20°С.

Измерванията на pH са широко застъпени в химията и биологията, тъй като техните резултати биха могли да повлияят на някои химични процеси. pH може да се измери с pH-метър или бързи тестове. Вторите имат предимството, че са по-бързи, лесно преносими и точни.

 

Универсална индикаторна хартия (ролка)


Това е един от най-популярните pH тестове предлаган на пазара, който осигурява бърз и лесен метод за измерване на pH на разтвори с помоща на една единствена промяна в цвета. Цвета може да бъде сравнен с цветова скала на интервали от 1 pH.

 

Универсални индикаторни ленти с 3 светни деления


Индикаторните pH ленти на Scharlab са направени като непропусклива система, при което получената промяна на цвета остава четима много по-дълго след изсъхването на лентата.Те осигуряват точни стойности на отчитане на pH, като различните цветове не се смесват на мястото на изпитване. За по-точно отчитане на pH, нашите ленти използват 3 цветни деления, които позволяват по-бързо отчитане на pH на разтвора, като същевременно осигоряват висококачествени резултати при всяко измерване.

 

Каталожен номер Описание Измервателни интервали Опаковки
TP0114000R Универсална индикаторна хартия pH 1-14 pH 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 1 ролка (5m x 7mm)
TP0111000R Универсална индикаторна хартия pH 1-11 pH 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 1 ролка (5m x 7mm)
TP0014000S Индикаторни ленти pH 0-14 pH 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14 100 бр. лентички в опаковка
TP0006000S Индикаторни ленти pH 0-6 pH 0- 0.5- 1.0- 1.5- 2.0- 2.5- 3.0- 3.5- 4.0- 4.5- 5.0- 5.5- 6.0 100 бр. лентички в опаковка
TP0209000S Индикаторни ленти pH 2-9 pH 2.0- 2.5- 3.0- 3.5- 4.0- 4.5- 5.0- 5.5- 6.0- 6.5- 7.0- 7.5- 8.0- 8.5- 9.0 100 бр. лентички в опаковка
TP0410000S Индикаторни ленти pH 4-10 pH 4.0- 4.5- 5.0- 5.5- 6.0- 6.5- 7.0- 7.5- 8.0- 8.5- 9.0- 9.5- 10.0 100 бр. лентички в опаковка
TP7514000S Индикаторни ленти pH 7.5-14 pH 7.5- 8.0- 8.5- 9.0- 9.5- 10.0- 10.5- 11.0- 11.5- 12.0- 12.5- 13.0- 13.5- 14.0 100 бр. лентички в опаковка

 

Универсални индикаторни ленти

 

200 бр./ кутия, съдържаща цветова скала за сравнение

 

Каталожен номер Описание Измервателни интервали Опаковки
CSPH -001-001 Универсална индикаторна лента pH 1-11 в интервал 1 pH 200 бр. лентички в кутия
CSPH-002-001 Универсална индикаторна лента pH 1-14 в интервал 1 pH 200 бр. лентички в кутия
CSPH-003-001 Универсална индикаторна лента pH 1.0-3.5 в интервал 0.5 pH 200 бр. лентички в кутия
CSPH-004-001 Универсална индикаторна лента pH 3.6-5.1 в интервал 0.3 pH 200 бр. лентички в кутия
CSPH-005-001 Универсална индикаторна лента pH 5.2-6.7 в интервал 0.3 pH 200 бр. лентички в кутия
CSPH -006-001 Универсална индикаторна лента pH 6.8-8.3 в интервал 0.3 pH 200 бр. лентички в кутия
CSPH-007-001 Универсална индикаторна лента pH 8.4-10.0 в интервал 0.3 pH 200 бр. лентички в кутия
CSPH-008-001 Универсална индикаторна лента pH 4.0-8.0 в интервал 0.5 pH 200 бр. лентички в кутия

 

Индикаторни ленти за полуколичествено определяне на pH

 

Индикаторните ленти на служат за полуколичествено определяне на нитрити, пероцетна киселина, пероксиди, хлориди, твърдост на вода и флуорид. Те са произведени в съответствие с най-високите стандарти за качество и стандарт ISO 9001. Тестовете осигуряват точни и бързи стойностти на отчитане. Всички индикаторни ленти се предлагат в цилиндрични HDPE флакони и в картонени кутии за по-лесно и удобно съхранение.

Начин на употреба: Използването на индикаторните ленти на Scharlau е лесно и удобно. Потопете изцяло реагентните зони на лентичката в пробата, изчакайте 2 мин. и сравнете резултата със съответните цветни групи от цветната таблица на опаковката.

 

Нитритни индикаторни ленти

 

За наличието на нитрити най-често се тестват водни проби, тъй като те оказват вредно въздействие върху водните организми. Охлаждащите смазочни масла са също тествани поради факта, че наличието на нитрити в тях би могло да доведе до образуването на канцерогенни съединения. Контролирането на нитритите е важно и за риболовното стопанство и развъждането на микроорганизми във водна среда, тъй като тясното образуване се наблюдава по време на разлагането на органична материя. Нитритните индикаторни ленти са удобен, бърз и надежден начин за опередянето на нитрити.

 

Нитратни индикаторни ленти

 

Нитратите са страничен продукт от разлагането на органична материя и затова тяхното контролиране както в почвата, така и в отпадните води е много важно. Нитратите се използват и като торове за почвите. Нитратните индикаторни ленти се използват в селското стопанство като бърз и лесен метод за определяне нивото на нитратите в почвата и като тест за качеството на водата.

Каталожен номер Описание Измервателни интервали Опаковки
TP002500NI Нитритни индикаторни ленти 0-25 mg/L 0- 0.5- 1.5- 10- 25 mg/L (ppm) 100 бр. лентички в опаковка
TP050000NA Нитратни индикаторни ленти 0-500 mg/L 0- 10- 25- 50- 100- 250- 500 mg/L (ppm) 100 бр. лентички в опаковка

 

 

Индикаторни ленти за пероцетна киселина

 

Пероцетната киселина се използва като антимикробно средство и дезинфексиращ агент. В продължение на десетилетия тя е била използвана в селскостопански помещения, заведения за хранене, винарни, млеко-преработвателни или хранително-преработвателни предприятия и др. Индикаторните ленти на Scharlab позволяват да се контролира допустимото ниво на пероцетна киселина.

 

Прекис индикаторни ленти

 

Водородният прекис се използва често като белина или почистващо средство, поради окислителните си свойства. Прекис индикаторните ленти могат да бъдат използвани за определяне на остатъчни пероксиди.

 

Каталожен номер Описание Измервателни интервали Опаковки
TP005000PA Индикаторни ленти за пероцетна киселина 0-50 mg/L (ppm) 0- 5- 10- 20- 30- 50 mg/L (ppm) 100 бр. лентички в опаковка
TP050000PA Индикаторни ленти за пероцетна киселина 0-500 mg/L (ppm) 0- 100- 250- 500 mg/L (ppm) 100 бр. лентички в опаковка
TP010000PX Прекис индикаторни ленти 0-100 mg/L (ppm) 0- 1- 3- 10- 30-100 mg/L (ppm) 100 бр. лентички в опаковка
TP040000PX Прекис индикаторни ленти 0-400 mg/L (ppm) 0- 100- 200- 400 mg/L (ppm) 100 бр. лентички в опаковка

 

Индикаторни ленти за определяне на хлориди, твърдост на вода и флуорид

 

 

Тези тестове позволяват бързото и лесно определяне на свободните йони в разтвора.

 

Каталожен номер Описание Измервателни интервали Опаковки
CHIS-001-001 Индикаторни ленти за хлориди 0-5 mg/L (ppm) 0- 0.5- 1.0- 3.0- 5.0 50 бр. лентички в
CHIS-002-001 Индикаторни ленти за хлориди 0-10 mg/L (ppm) 0- 1.0- 3.0- 5.0- 10.0 mg/L (ppm) 50 бр. лентички в опаковка
CHIS-003-001 Индикаторни ленти за хлориди 0-300 mg/L (ppm) 0- 25- 50- 100- 200- 300 mg/L (ppm) 50 бр. лентички в опаковка
CHIS-004-001 Индикаторни ленти за хлориди 0-1000 mg/L (ppm) 0- 50- 100- 250- 500- 1000 mg/L (ppm) 50 бр. лентички в опаковка
WHIS-001-001 Индикаторни ленти за твърдост на вода 0-500 mg/L (ppm) 0- 5- 125- 250- 500 mg/L (ppm) 50 бр. лентички в опаковка
FLIS-001-001 Индикаторни ленти за флуориди 0-100 mg/L (ppm) 0- 10- 25- 50- 100 mg/L (ppm) 50 бр. лентички в опаковка

Търговия

Промоции

Топ продукти