Филтърна хартия за качествен анализ, ниска скорост на филтрация


Филтърна хартия за качествен анализ, ниска скорост на филтрация Филтърна хартия за качествен анализ, ниска скорост на филтрация
Филтърна хартия за качествен анализ, ниска скорост на филтрация Филтърна хартия за качествен анализ, ниска скорост на филтрация

Предназначена за фино филтруване на утайки с малки частици

Безпепелна (максимално съдържание 0.06% пепел)

Тегло – 100 g/m2

Дебелина – 200 μm

Размер на порите – 2-3 μm

Аналог на: Whatman 5

100 бр./в опаковка- нагъната и ненагъната форма

 

Каталожен номер Диаметър, Ø (mm) Тип
Плосък диск
QLDS-070-100 70 плосък диск
QLDS-090-100 90 плосък диск
QLDS-110-100 110 плосък диск
QLDS-125-100 125 плосък диск
QLDS-150-100 150 плосък диск
QLDS-185-100 185 плосък диск
QLDS-240-100 240 плосък диск
Нагъната форма
QLDS-111-100 110 нагъната форма
QLDS-126-100 125 нагъната форма
QLDS-151-100 150 нагъната форма
QLDS-201-100 200 нагъната форма
QLDS-251-100 250 нагъната форма
QLDS-401-100 400 нагъната форма

Търговия

Промоции

Топ продукти