ASTM ПродуктиASTM ПРОДУКТИ ЗА ПЕТРОЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Солимекс предлага на българския пазар продукти, отговарящи на стандартите на Американската Асоциация за Тестване на Материалите (ASTM). Тези химикали се използват предимно от лабораториите на петролната промишленост при анализи на нефтени и смазочни продукти.

Описание Разфасовки Кат. №
Bromide-bromate, solution 0,05 mol/l (0,1N), according to ASTM D5776-98 BR0070
n-Heptane, 99% ASTM 2,5л 25л 185л 200л HE0135
Mixture T.A.N. (toluene/ isopropyl alcohol/ water), according to ASTM D974 1л 4л 25л ME0790
Mixture T.B.N.: chlorobenzene/ acetic acid, 2:1 v/v, according to ASTM D974, extra pure 1л 7л 25л ME0513
Mixture T.B.N.: chlorobenzene/ acetic acid, 2:1 v/v, according to ASTM D2896, reagent grade 1л 7л ME0515
n-Octane, min. 80%, ASTM 25л 200л OC0010
Solution Doctor (sodium plumbite), according to ASTMD235, reagent for sulfides 1л 5л SO1012
Solution for determination of bromine index, according to ASTM D5776-98 1л 2,5л ME0736
Toluene, ASTM 1л 25л 200л TO0083
2,2,4-Trimethylpentane, ASTM 200л IS0160


Допълнителни реактиви, използвани при анализите на петролни продукти:


Описание Кат. №
Acetic anhydride, reagent grade, ACS ISO AN0155
Acetic glacial acid, reagent grade, ACS ISO AC0344
Barium hydroxide, reagent grade BA0065
Chloroform, reagent grade, ACS CL0203
Hydrochloric acid 0,1N in 2-propanol, volumetric solution AC0764
Hydrochloric acid 0,2N in 2-propanol, volumetric solution AC0763
Hydrochloric acid 37%, r.g. ISO AC0741
Methyl orange, indicator AN0073
Perchloric acid 0,1N in acetic acid, volumetric solution AC1765
Phenol - 1,2-Dichlorobenzene 1:1 mixture ME0710
2-Propanol, r.g. ACS ISO AL0312
Potassium hydrogen phthalate, r.g. ISO PO0130
Potassium hydroxide 0,1N in 2-propanol, volumetric solution PO0289
Potasssium hydroxide, r.g. PO0275
Potassium iodide, r.g. ISO PO0410
Sodium carbonate anhydrous, r.g. ISO SO0116
Sodium persulfate 14% SO0543
Sodium thiosulphate 0,1N, volumetric solution SO0731
Sulfuric acid 96%, r.g. ISO AC2069

Toluene - Methanol mixture 2:1
ME0795

Търговия

Промоции

Топ продукти