Aquagent


Aquagent
Aquagent

Aquagent® Реагенти и Стандарти за Карл Фишер Титруване

Титруването по Карл Фишер е добре познат метод от началото на 20-ти век за определяне на вода. Карл Фишер използва кулометрично или обемно титруване за определяне на съдържанието на вода в широко разнообразие от проби. Този метод намира приложение както в индустриалните процеси, така и в лабораториите за контрол на качеството.
Реагентите Aquagent® съдържат имидазол вместо пиридин. Имидазолът е нетоксичен, има добър буферен капацитет, позволява по-бързо титруване и осигурява стабилни крайни точки.

Обемно титруване по метода на Карл Фишер


Анализът на съдържанието на вода в проба по метода на обемно титруване по Карл Фишер може да се извършва с помощта на еднокомпонентна или двукомпонентна система.

Еднокомпонентна система


Всички субстанции, които участват в реакцията на Карл Фишер се смесват в един реагент. Еднокомпонентните реагенти са много лесни за употреба, но често трябва да бъдат повторно титрувани поради реактивността на техните компоненти.

Aquagent® Complet 5
Реагент с общо предназначение за проби с високо и средно съдържание на вода. Обикновено се използва в комбинация с метанол като разтворител.
Срок на годност: 2 години.

Aquagent® Complet 2
Реагент с общо предназначение за проби с ниско съдържание на вода. Обикновено се използва в комбинация с метанол като разтворител.
Срок на годност: 2 години.

Aquagent® Complet 5K
Алдехиди и кетони реагират с метанол и водата е вторичен продукт на тази реакция. Поради това могат да се получат грешни резултати. За да се избегне този ефект, е необходим специален реагент: нашия Aquagent® Complet 5K. Той се използва в комбинация с Aquagent® Medium K- специфичен разтворител, който не съдържа метанол.
Срок на годност: 2 години.

Описание Разфасовки Кат. №
Aquagent® Complet 2 (1ml=2mg H2O approx.) 500мл 1л 2,5л AQ0007
Aquagent® Complet 5 (1ml=5mg H2O approx.) 500мл 1л 2,5л AQ0003
Aquagent® Complet 5K (1ml=5mg H2O approx.) 500мл 1л AQ0004

Пробата винаги трябва да се разтвори в безводна течност, за да се титрира. Най-често срещаният разтворител е сух метанол. В случай, че пробата не е разтворима в метанол, може да бъде използван друг сух разтворител.
Ние предлагаме и други разтворители за тази специфична употреба, които заместват метанола.

Aquagent® Medium K
Метанолът реагира с кетони и алдехиди и водата е вторичен продукт от тези реакции. По тази причина метанолът трябва да бъде заменен от друг разтворител като например- Aquagent® Medium K.

Aquagent® BUFFER ACID /Буферна киселина/
Методът на Карл Фишер функционира оптимално при pH между 5 и 7. При определяне на вода в силно киселинни съединения, препоръчваме работната среда да се неутрализира с нашата буферна киселина Aquagent® BUFFER ACID.

Dry Formamide /Сух формамид/
Формамидът подобрява разтворимостта на въглехидрати, протеини и неорганични соли. Този разтворител може да се добави към метанола, но не повече от 50% от обема.

Описание Разфасовки Кат. №
Метанол сух, reagentgrade (max. 0,005%H2O) 1л 2,5л ME0304
Aquagent® MediumK (използва се в комбинация с Aquagent® Complet 5K)
AQ0005
Aquagent® BUFFERACID /Буферна киселина/ 500мл 1л AQ0009
DryFormamide /Сух формамид/ (max. 0,02%H2O) FO0028

Всяка бутилка Aquagent® Complet е снабдена с етикет, на който потребителят може да си запише датите на титруване на реагента и получения титър. По този начин потребителят има възможност да види цялата история на титруване само с един поглед.


Двукомпонентна система

При двукомпонентните системи разтворителят не действа само като разтваряща среда, но и съдържа част от реагентите. Това позволява по-дълъг срок на годност и се избягва необходимостта от многократно повторно титруване.
Двукомпонентните реагенти имат следните предимства:
• Осигуряват по-бърза реакция
• По-нисък разход на реагенти за титриране
• По-добра стабилност на реагентите


Aquagent® Titrant 5
Реагент с общо предназначение, който съдържа йод и метанол. Използва се в комбинация с Aquagent® Solvent.
Срок на годност: 3 години.

Aquagent® Titrant 2
Реагент с общо предназначение, който съдържа йод и метанол. Използва се в комбинация с Aquagent® Solvent.
Срок на годност: 3 години.

Описание Разфасовки Кат. №
Aquagent® Тitrant 2 (1ml=2mg H2O approx.) 500мл 1л AQ0006
Aquagent® Тitrant5 (1ml=5mg H2O approx.) 500мл 1л AQ0001

Ние предлагаме няколко продукта, които могат да се използват като разтварящ компонент в комбинация с Aquagent® Titrant.

Aquagent® Solvent
Реагент с общо предназначение, който съдържа SO2, имидазол и метанол. Използва се в комбинация с Aquagent® Titrant.
Срок на годност: 5 години.

Aquagent® Solvent CM
Разтварящ компонент за титруване на мазнини и масла. Съдържа хлороформ, който подобрява разтворимостта на дълги въглеводородни вериги.

Aquagent® Solvent OIL
Разтварящ компонент за титруване на мазнини и масла. Съдържа 1-хексанол и предотвратява използването на халогенирани реагенти.

Описание Разфасовки Кат. №
Aquagent® Solvent 1л 2,5л AQ0002
Aquagent® SolventCM 500мл 1л AQ0008
Aquagent® SolventOIL AQ0010

Кулометрично титруване по метода на Карл Фишер

Съществуват два вида кулометрични клетки- с диафрагма и без диафрагма.

Aquagent® Coulometric A. – Анолит за кулометрично титруване по метода на Карл Фишер (AQ0022)
Реагент с общо предназначение, който съдържа метанол, трихлорметан, имидазол и серен диоксид. Подходящ е за клетки с диафрагма. Използва се в комбинация с AQ0023.
Срок на годност: 3 години.

Aquagent® Coulometric GC. – Католит за кулометрично титруване по метода на Карл Фишер (AQ0023)
Многофункционален реагент, който съдържа диетаноламин и метанол. Подходящ е за клетки с диафрагма. Използва се в комбинация с AQ0022.
Срок на годност: 3 години.

Aquagent® Coulometric AG. – за кулометрично титруване по метода на Карл Фишер, подходящ за клетки без диафрагма (AQ0024)
Съдържа метанол, имидазол, диетаноламин, серен диоксид и йод. Подходящ за клетки без диафрагма.
Срок на годност: 3 години.

Описание Разфасовки Кат. №
Aquagent® CoulometricA 500мл AQ0022
Aquagent® CoulometricGC 100мл AQ0023
Aquagent® CoulometricAG 500мл 1л AQ0024

Стандарти

За да се определи коефициентът на реагентите, трябва да се използват стандарти с известно съдържание на вода. Нашият Aquagent® sodium tartrate dihydrate е стабилно, нехигроскопично съединение със стехиометрично съдържание на вода от 15,66%. Тези характеристики правят този стандарт подходящ за обемен стандарт за определяне по метода на Карл Фишер. Въпреки това този продукт не се разтваря лесно в метанол, което е причина някои потребители да предпочетат нашите течни стандарти като например Aquagent® Standard 1.0 за кулометрично титруване и Aquagent® Standard 10.0 за обемно титруване.

Описание Разфасовки Кат. №
Aquagent® sodiumtartratedihydrate 25гр 100гр AQ0030
Aquagent® Standard 1.0 10 х 4мл AQ0019
Aquagent® Standard 10.0 10 х 8мл AQ0020

Проследими по NIST

Описание Разфасовки Кат. №
Aquagent® Standard5.0 100мл 500мл AQ0021

Стандартите 1.0 и 10.0 са опаковани в ампули, за да се осигурят оптимални условия до тяхното отваряне.
Стандартът 5.0 е подходящ за ежедневен контрол на титъра, както и за валидиране на оборудването.


Други сухи разтворители

Описание Разфасовки Кат. №
Acetone, dried, r.g. (max. 0,01% H2O) AC03161000
Acetonitrile, Multisolvent® (max. 0,03% H2O) AC03331000
Benzene, dried, r.g. (max. 0,01% H2O) BE00341000
Chloroform, Multisolvent®, stabilized with ethanol (max. 0,01% H2O) CL02181000
Cyclohexane, Multisolvent® (max. 0,01% H2O) CI00391000
Dichloromethane, dried, r.g. stabilized with approx. 50 ppm of amylene (max. 0,005% H2O) CL03381000
N,N-Dimethylformamide, dried, r,g. (max. 0,01% H2O) DI10711000
Dimethylsulfoxide, dried, r.g. (max. 0,01% H2O) SU01571000
1,4-Dioxan, dried, r.g. (max. 0,005% H2O) DI12901000
Ethanol, absolute, Multisolvent® (max. 0,1% H2O) ET00151000
Ethyl acetate, Multisolvent® (max. 0,03% H2O) AC01550000
n-Hexane, 96%, Multisolvent® (max. 0,005% H2O) HE02341000
Methanol, dried, r.g. (max. 0,005% H2O) ME03041000
Petroleum ether, Multisolvent®, boiling range 40-60°C (max. 0,01% H2O) ET00951000
2-Propanol, dried, r.g., ACS, ISO (max. 0,01% H2O) AL03161000
Tetrahydrofuran, dried, r.g., stabilized with 250 ppm of BHT (max. 0,005% H2O) TE02231000
Toluene, dried, r.g. (max. 0,0075% H2O) TO00741000

 

P-Aquagent11.pdf

Търговия

Промоции

Топ продукти