Разтворители analytical gradeРазтворителите с качество ”analytical grade” (a.g) са създадени да бъдат използвани в рутинната лабораторно-аналитична работа, включваща вземане на проби, измервания, анализи и т.н. Всички продукти от тази група отговарят на изискаванията на ACS (Американска Асоциация по Химикалите), а повечето от тях и на стандартите на различните фармакопеи.

Разликата в чистотата на продуктите с качество ”analytical grade” и тези с качество ”reagent grade” (A.R., r.g., GR, a.g. pro analysis) е незначителна!

Разтворителите от тази група се доставят в бутилки от UHDPE. Предимството на  този материал е, че осигурява по-голяма сигурност и е по-екологичен, освен това е значително по-лек от стъклото и води до намаляване на разходите по транспорта и от там до по-изгодна търговска цена на продукта.

ACS American Chemical Society /Американска Асоциация по Химикалите/
Ph Eur European Pharmacopoeia /Евпопейска Фармакопея/
NF National Formulary /Рецептурен справочник на лекарствените субстанции/
USP United States Pharmacopoeia /Американска Фармакопея/
BP British Pharmacopoeia /Британска Фармакопея/

Описание Синоними Разфасовки Кат. №
Ацетон Acetone, Analytical grade, ACS, Ph Eur, NF
Dimethyl ketone, 2-Propanone
1л 2,5л 5л 7л 25л 200л AC0311
Диетилов етер Diethyl ether, analytical grade, ACS, Reag. Ph Eur, USP, stab. with approx. 7ppm of 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) Ethyl ether, Ethyl oxide, Ether 1л 2,5л 5л 7л 25л ET0081
Дихлорметан Dichloromethane, analytical grade, stabilized with approx. 50 ppm of amylene, ACS, Reag. Ph Eur, NF. Methylene chloride, Chloromethylene 1л 2,5л 5л 25л CL0348
Етанол /Етилов алкохол/ 96% Ethanol, approx. 96%, Analytical grade, ACS, Ph Eur, USP, DAB Ethyl alcohol, Methylcarbinol, Spirit, Spirit of wine 1л 2,5л 5л 7л 25л ET0014
Етанол /Етилов алкохол/ абсолютен Ethanol absolute, analytical grade, ACS, Reag. Ph Eur Ethyl alcohol, Methylcarbinol, Spirit, Spirit of wine 1л 2,5л 5л 7л 25л ET0016
Етилацетат Ethyl acetate, analytical grade, ACS, Ph Eur, NF
Acetic acid ethyl ester, Acetic ether
1л 2,5л 5л 7л 25л AC0154
Ксилол Xylene, mixture of isomers, analytical grade, ACS Dimethylbenzene, Xylol 1л 2,5л 5л 7л 25л XI0057
Ледена оцетна киселина Acetic acid glacial, analytical grade, ACS, Reag. Ph Eur, USP Methane carboxylic acid, Methylformic acid 1л 2,5л 5л 25л AC0352
Метанол /Метилов алкохол/ Methanol, аnalytical grade, ACS, Reag. Ph Eur Methyl alcohol, Carbinol, Methynol, Wood alcohol 1л 2,5л 5л 7л 25л ME0316
Петролеев етер Petroleum ether, boiling range 40 - 60 °C, analytical grade, ACS, USP Petroleum benzine, Petroleum spirit 1л 2,5л 5л 7л 25л ET0093
2-Пропанол /Изопропилов алкохол/ 2-Propanol, analytical grade, ACS, Ph Eur, USP Isopropyl alcohol, Isopropanol, iso-Propanol, Dimethylcarbinol, 2-Hydroxypropane 1л 2,5л 5л 7л 25л AL0323
Толуол Toluene, analytical grade, ACS Methylbenzene, Phenylmethane 1л 2,5л 5л 7л 25л TO0079
Хлороформ Chloroform, analytical grade, stab. with ethanol, ACS, Reag. Ph Eur Trichloromethane, Formyl trichloride 1л 2,5л CL0201
n-Хексан 96% n-Hexane, 96%, analytical grade, ACS, USP n-Caproylhydride, n-Hexylhydride 1л 2,5л 5л 7л 25л HE0235

Търговия

Промоции

Топ продукти