Продукти по фармакопеитеПродукти по фармакопеите, ”extra pure” качество

Това са продукти с качество ч.з.а, т.е чисти за анализи /extra pure, GRP, puriss./, които изпълняват по отношение на качеството и състава си, високите изисквания на следните фармакопеи и регламенти Ph Eur, USP, BP, DAB, NF. Тези продукти се използват успешно във фармацевтичната индустрия за изследване, развитие и производство на лекарствени субстанции. Те могат да служат не само като реагенти, но и като суровини в производството. Освен това тази категория продукти намира приложение в областта на органичната химия и се използва за пречистване на синтезирани продукти когато се изисква по-висока чистота.

Групата на ”extra pure” продуктите включва разтворители, соли, киселини, основи, разтвори и микстури.

Ph Eur European Pharmacopoeia /Евпопейска Фармакопея/
NF National Formulary /Рецептурен справочник на лекарствените субстанции/
USP United States Pharmacopoeia /Американска Фармакопея/
DAB Deutsches Arzneibuch /Немска Фармакопея/
DAC /Немски рецептурен справочник на лекарствените субстанции/
BP British Pharmacopoeia /Британска Фармакопея/
FCC Food Chemical Codex

Описание Кат. №
Ацетанилид Acetanilide, extra pure AC0065
Ледена оцетна киселина Acetic acid glacial, extra pure, Ph Eur, BP, USP AC0342
Ацетон Acetone, extra pure, Ph Eur, BP, NF, packed in UHDPE bottles AC0312
Ацетон Acetone, analytical grade, ACS, Reag. Ph Eur, BP, NF 5 AC0311
Ацетилсалицилова киселина Acetylsalicylic acid, extra pure, Ph Eur, BP, USP AC0355
Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate, extra pure, USP AL0740
Алуминиев хлорид хексахидрат Aluminium chloride hexahydrate, extra pure, Ph Eur, BP, USP AL0770
Aluminium potassium sulfate dodecahydrate, extra pure, Ph Eur, BP, USP AL0745
Алуминиев сулфат 18-хидрат Aluminium sulfate 18-hydrate, extra pure, Ph Eur, BP AL0855
Амоняк, разтвор 28% Ammonia, solution 28% w/w, reagent grade, Ph Eur AM0256
Амониев бромид Ammonium bromide, extra pure, Ph Eur, BP, NF AM0265
Амониев хлорид Ammonium chloride, extra pure, Ph Eur, BP, USP AM0270
Амониев хептамолибдат тетрахидрат Ammonium heptamolybdate tetrahydrate, extra pure, USP AM0349
L-Аргинин монохидрохлорид L-Arginine monohydrochloride, extra pure, Ph Eur, BP, USP AR0125
L-Аспаргин монохидрат L-Asparagine monohydrate, extra pure, Ph Eur, BP AS0015
L-Аспарагинова киселина L-Aspartic acid, extra pure, Ph Eur, BP, USP AC0529
Бариев сулфат Barium sulfate, extra pure, Ph Eur, BP BA0080
Бензоил пероксид Benzoyl peroxide, moistened with 25% H2O, extra pure, Ph Eur, BP, USP PE0160
Бензилов алкохол Benzyl alcohol, extra pure, Ph Eur, BP, NF AL0162
Бензилов бензоат Benzyl benzoate, extra pure, Ph Eur, BP, USP BE0185
Бисмут (III) хидроксиднитрат Bismuth(III) hydroxide nitrate, extra pure, Ph Eur, BP, USP BI0225
Борна киселина Boric acid, extra pure, Ph Eur, BP, USP, NF AC0577
1-Бутанол 1-Butanol, extra pure, USP, NF AL0170
Кофеин безводен Caffeine anhydrous, extra pure, Ph Eur, BP, USP CA0150
Калциев L (+)-аскорбат Calcium L(+)-ascorbate, extra pure, USP CA0180
Калциев карбонат Calcium carbonate, precipitated, extra pure, Ph Eur, BP, USP CA0182
Калциев хлорид дихидрат Calcium chloride dihydrate, powder, extra pure, Ph Eur, BP, USP CA0193
Калциев хидроген фосфат дихидрат Calcium hydrogen phosphate dihydrate, extra pure, Ph Eur, BP, USP CA0210
Калциев хидроксид, на прах Calcium hydroxide, powder, extra pure, Ph Eur, BP, USP CA0216
Калциев лактат пентахидрат Calcium lactate pentahydrate, extra pure, Ph Eur, BP, USP CA0225
три-Калциев фосфат анхидрид tri-Calcium phosphate anhydrous, extra pure, Ph Eur, BP CA0205
Калциев стеарат Calcium stearate, extra pure CA0200
Калциев сулфат дихидрат Calcium sulfate dihydrate, extra pure, Ph Eur, BP, NF CA0284
DL-Camphor, synthetic, extra pure AL0070
Цетилов алкохол Cetyl alcohol, extra pure AL0190
Хлоралхидрат Chloral hydrate, extra pure CL0010
Хлороформ Chloroform, extra pure, Ph Eur, stabilized with ethanol CL0200
Хлороформ Chloroform, analytical grade, stabilized with ethanol, ACS, Reag. Ph Eur CL0201
Холестерол Cholesterol, extra pure, Ph Eur, BP, NF CO0180
Лимонена киселина безводна Citric acid anhydrous, extra pure, Ph Eur, BP, USP AC0718
Лимонена киселина монохидрат Citric acid monohydrate, extra pure, Ph Eur, BP, USP AC0720
Колодий, разтвор около 4% w/v Collodion, solution approx. 4% w/v, extra pure, USP CO0190
Меден (II) хлорид дихидрат Copper(II) chloride dihydrate, extra pure, USP CO0100
Меден (II) сулфат безводен Copper(II) sulfate anhydrous, extra pure, Ph Eur, BP, USP CO0087
Меден (II) сулфат пентахидрат Copper(II) sulfate pentahydrate, extra pure, Ph Eur, BP, USP CO0096
Декстрин бял Dextrin white, extra pure, Ph Eur DE0040
Дихлорметан Dichloromethane, extra pure, stabilized with approx. 50 ppm of amylene, Ph Eur, NF CL0331
Дихлорметан Dichloromethane, analytical grade, stabilized with approx. 50 ppm of amylene, ACS, Reag. Ph Eur, NF CL0348
Диетилов етер Diethyl ether, extra pure, Ph Eur, BP, stabilized with approx. 7 ppm of 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) ET0078
Диетилов етер Diethyl ether, analytical grade, ACS, Reag. Ph Eur, USP, stabilized with approx. 7 ppm of 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) ET0081
Диметил сулфоксид Dimethyl sulfoxide, extra pure, Ph Eur, USP SU0151
Етанол абсолютен Ethanol absolute, extra pure, Ph Eur, BP, USP ET0006
Етанол 96% v/v Ethanol 96% v/v, extra pure, Ph Eur, BP ET0003
Етанол 96% v/v Ethanol 96% v/v, analytical grade, ACS, Reag. Ph Eur, USP ET0014
Етилацетат Ethyl acetate, extra pure, Ph Eur, BP, NF AC0143
Етилендиамин Ethylenediamine, extra pure, Ph Eur, BP, USP ET0137
Ethylenediaminetetraacetic acid, EDTA, disodium salt, dihydrate, extra pure, Ph Eur, BP, USP AC0963
Етиленгликол Ethylene glycol, reagent grade, Reag. Ph Eur ET0166
Fehling´s solution, solution A: copper(II) sulfate, Ph Eur, for determination of sugar RE0005
Fehling´s solution, solution B: potassium sodium tartrate, alcaline, Ph Eur, for determination of sugar RE0006
Формалдехид, разтвор 37% w/w Formaldehyde, solution 37% w/w, extra pure, Ph Eur, BP, USP, stabilized with approx. 10% of methanol FO0010
D(-)-Фруктоза D(-)-Fructose, extra pure, Ph Eur, BP, USP LE0070
Галактоза D(+)-Galactose, extra pure, Ph Eur, BP GA0025
Глюкоза, анхидрид D(+)-Glucose anhydrous, extra pure, Ph Eur, BP, USP GL0125
Глюкоза монохидрат D(+)-Glucose monohydrate, extra pure, Ph Eur, BP, USP GL0129
L-Глутаминова киселина L-Glutamic acid, extra pure, Ph Eur, BP AC1225
Глицерин 99% Glycerol, 99%, extra pure, Ph Eur, BP, USP GL0027
Глицин Glycine, extra pure, Ph Eur, BP, USP AC0402
Gum arabic, powder, pure, Ph Eur, BP GO0020
L-Хистидин L-Histidine, extra pure, Ph Eur, BP, USP HI0395
L-Хистидин хидрохлорид монохидрат L-Histidine hydrochloride monohydrate, extra pure, Ph Eur, BP HI0405
Солна киселина 37% Hydrochloric acid, 37%, extra pure, Ph Eur, BP, NF AC0736
Солна киселина, разтвор min. 35% w/w Hydrochloric acid, solution min. 35% w/w, extra pure, Ph Eur AC0756
Йод Iodine, resublimed, extra pure, Ph Eur, BP, USP YO0020
Йод, перли Iodine, pearls, resublimed, extra pure, Ph Eur, BP, USP YO0019
Железен (II) сулфат хептахидрат Iron(II) sulfate heptahydrate, extra pure, Ph Eur, BP, USP HI0350
L(+)-Млечна киселина, 88 - 92% L(+)-Lactic acid, 88 - 92%, extra pure, Ph Eur, BP AC1380
D(+)-Лактоза монохидрат D(+)-Lactose monohydrate, extra pure, Ph Eur, BP, NF LA0060
L-левцин L-Leucine, extra pure, Ph Eur, BP, USP LE0055
Магнезиев хлорид хексахидрат Magnesium chloride hexahydrate, extra pure, Ph Eur, BP, USP MA0035
Магнезиев оксид Magnesium oxide, extra pure, Ph Eur, BP, USP MA0060
Магнезиев стеарат Magnesium stearate, extra pure, Ph Eur, BP, NF MA0040
Магнезиев сулфат хептахидрат Magnesium sulfate heptahydrate, extra pure, Ph Eur, BP, USP MA0084
Малеинова киселина Maleic acid, extra pure, Ph Eur, BP AC1410
Манганов (II) сулфат монохидрат Manganese (II) sulfate monohydrate, extra pure, Ph Eur, BP, USP MA0130
D(-)-Манитол D(-)-Mannitol, extra pure, Ph Eur, BP, USP MA0149
Живачен (II) хлорид Mercury (II) chloride, extra pure, Ph Eur, BP ME0169
Метанол Methanol, extra pure, Ph Eur, NF ME0301
Метил 4-хидроксибензоат(метилпарааминобензоена киселина) Methyl 4-hydroxybenzoate, extra pure, Ph Eur, BP, NF ME0478
Никотинова киселина Nicotinic acid, extra pure, Ph Eur, BP, USP AC1590
Азотна киселина, разтвор min. 65% w/w Nitric Acid, solution min. 65% w/w, reagent grade, ISO, Ph Eur, for determinations with dithizone AC1601
Перхлорна киселина 70% Perchloric acid, 70%, reagent grade, ACS, ISO AC1760
Петролеев етер Petroleum ether, boiling range 40 - 60 °C, analytical grade, ACS, USP ET0093
Фенол на кристали Phenol, crystallized, extra pure, Ph Eur, BP, USP FE0480
Фенол, около 90%, воден разтвор Phenol, approx. 90%, aqueous solution, extra pure, USP FE0478
L-фенилаланин L-Phenylalanine, extra pure, Ph Eur, BP, USP FE0180
Ортофосфорна киселина 85% ortho-Phosphoric acid, 85%, extra pure, Ph Eur, BP, NF AC1098
Пиперазин хексахидрат Piperazine hexahydrate, extra pure, Ph Eur, BP PI0050
Калиев ацетат Potassium acetate, extra pure, Ph Eur, BP PO0109
Калиев карбонат Potassium carbonate, extra pure, Ph Eur, BP, USP PO0170
Калиев хлорид Potassium chloride, extra pure, Ph Eur, BP, USP PO0199
три-Калиев цитрат монохидрат tri-Potassium citrate monohydrate, extra pure, Ph Eur, BP, USP PO0186
Калиев дихидроген фосфат Potassium dihydrogen phosphate, extra pure, Ph Eur, BP, NF PO0259
ди-Калиев хидроген фосфат безводен di-Potassium hydrogen phosphate anhydrous, extra pure, Ph Eur, BP, USP PO0257
Калиева основа Potassium hydroxide, pellets, extra pure, Ph Eur, BP, NF PO0266
Калиев йодид Potassium iodide, extra pure, Ph Eur, BP, USP PO0411
Калиев нитрат Potassium nitrate, extra pure, Ph Eur, BP, USP PO0285
Калиев перманганат Potassium permanganate, extra pure, Ph Eur, BP, USP PO0330
Калиев сорбат Potassium sorbate, extra pure, Ph Eur, BP, NF PO0360
Калиев сулфат Potassium sulfate, extra pure, Ph Eur, BP PO0363
Прокаинов хидрохлорид Procaine hydrochloride, extra pure, Ph Eur, BP, USP PR0025
L-Пролин L-Proline, extra pure, Ph Eur, BP, USP, NF PR0055
2-Пропанол 2-Propanol, extra pure, Ph Eur, BP, USP AL0311
2-Пропанол 2-Propanol, analytical grade, ACS, Reag. Ph Eur, USP AL0323
1,2-Пропиленгликол 1,2-Propylene glycol, extra pure, Ph Eur, BP, USP PR0085
Резорцин Resorcinol, extra pure, Ph Eur, BP RE0080
D(+)-Захароза D(+)-Saccharose, extra pure, Ph Eur, BP, NF SA0020
Салицилова киселина Salicylic acid, extra pure, Ph Eur, BP, USP AC2002
Сребърен нитрат Silver nitrate, extra pure, Ph Eur, BP, USP PL0049
Натриев ацетат трихидрат Sodium acetate trihydrate, extra pure, Ph Eur, BP, USP SO0024
Натриев бензоат Sodium benzoate, extra pure, Ph Eur, BP, NF SO0126
Натриев бромид Sodium bromide, extra pure, Ph Eur, BP, USP SO0170
Натриев карбонат безводен Sodium carbonate anhydrous, extra pure, Ph Eur, BP, USP SO0115
Натриев карбонат декахидрат Sodium carbonate decahydrate, extra pure, Ph Eur, BP SO0117
Натриев хлорид Sodium chloride, extra pure, Ph Eur, BP, USP SO0225
Три-натриев цитрат дихидрат tri-Sodium citrate dihydrate, extra pure, Ph Eur, BP, USP SO0199
Натриев дихидроген фосфат безводен Sodium dihydrogen phosphate anhydrous, extra pure, BP, USP SO0330
Натриев дихидроген фосфат дихидрат Sodium dihydrogen phosphate dihydrate, extra pure, Ph Eur, BP, USP SO0334
Натриев дихидроген фосфат монохидрат Sodium dihydrogen phosphate monohydrate, extra pure, BP, USP SO0333
Натриев дисулфит Sodium disulfite, extra pure, Ph Eur, BP, NF SO0289
Натриев флуорид Sodium fluoride, extra pure, Ph Eur, BP, USP SO0355
Натриев хидроген карбонат Sodium hydrogen carbonate, extra pure, Ph Eur, BP, USP SO0129
ди- Натриев хидроген цитрат 1,5- хидрат di-Sodium hydrogen citrate 1,5-hydrate, extra pure, BP SO0350
ди- Натриев хидроген фосфат безводен di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous, extra pure, Ph Eur, BP, USP SO0335
ди- Натриев хидроген фосфат дихидрат di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate, extra pure, Ph Eur, BP, USP SO0338
ди- Натриев хидроген фосфат додекахидрат di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, extra pure, Ph Eur, BP SO0336
Натриева основа на люспи Sodium hydroxide, pellets, extra pure, Ph Eur, BP, NF SO0420
Натриев йодид Sodium iodide, extra pure, Ph Eur, BP, USP SO0835
Натриев лактат Sodium lactate, solution 50% w/w, extra pure, Ph Eur, BP, USP SO0460
Натриев молибдат дихидрат Sodium molybdate dihydrate, extra pure, Ph Eur, BP SO0489
Натриев сулфат декахидрат Sodium sulfate decahydrate, extra pure, Ph Eur, BP, USP SO0671
Натриев сулфит Sodium sulfite, extra pure, Ph Eur, BP SO0672
ди-Натриев тетраборат декахидрат di-Sodium tetraborate decahydrate, extra pure, Ph Eur, BP, NF SO0705
Натриев тиосулфат пентахидрат Sodium thiosulfate pentahydrate, extra pure, Ph Eur, BP, USP SO0725
D(-)-Сорбитол D(-)-Sorbitol, extra pure, Ph Eur, BP, NF SO0850
Сулфаниламид Sulfanilamide, extra pure, Ph Eur SU0060
Sulfur flower, extra pure, Ph Eur, BP AZ0041
Сярна киселина, 95 - 98% Sulfuric acid, 95 - 98%, extra pure, Ph Eur, BP, NF, packed in UHDPE bottles AC2066
Сярна киселина, 95 - 98% Sulfuric acid, 95 - 98%, extra pure, Ph Eur, BP, NF AC2070
Тимол Thymol, extra pure, Ph Eur, BP, NF TI0080
Калаен (II) хлорид дихидрат Tin(II) chloride dihydrate, extra pure, Ph Eur, BP ES0063
Трихлороцетна киселина Trichloroacetic acid, extra pure, Ph Eur, BP AC3130
L-Триптофан L-Tryptophan, extra pure, Ph Eur, BP, USP TR0400
Ундециленова киселина Undecylenic acid, extra pure, Ph Eur, BP, USP AC3195
Вазелиново масло Vaseline oil, extra pure, Ph Eur, BP, USP AC0030
Витамин B1 хидрохлорид Vitamin B1 hydrochloride, Ph Eur, BP, USP VI0150
Витамин B2 Vitamin B2 , Ph Eur, USP VI0160
D(+)-Ксилоза D(+)-Xylose, extra pure, Ph Eur, BP XI0080
Цинков ацетат дихидрат Zinc acetate dihydrate, extra pure, Ph Eur, BP, USP CI0150
Цинков хлорид Zinc chloride, extra pure, Ph Eur, BP, USP CI0160
Цинков оксид Zinc oxide, extra pure, Ph Eur, BP, USP CI0195
Цинков стеарат Zinc stearate, extra pure, Ph Eur, BP, USP CI0180
Цинков сулфат хептахидрат Zinc sulfate heptahydrate, extra pure, Ph Eur, BP, USP CI0206

Търговия

Промоции

Топ продукти