Пипета Фол с предпазно балонче, клас АS


Пипета Фол с предпазно балонче, клас АS
Пипета Фол с предпазно балонче, клас АS

- С един маркиращ пръстен, с цветна маркировка, soda-lime glass;

- Доставят се с партиден сертификат за точност

Каталожен номер Обем, (ml) Цветна маркировка
632 433 311 014 1 синя
632 433 311 016 2 оранжева
632 433 311 017 3 черна
632 433 311 117 4 тъмно червена
632 433 311 018 5 бяла
632 433 311 019 10 червена
632 433 311 021 15 зелена
632 433 311 022 20 жълта
632 433 311 023 25 синя
632 433 311 024 30 черна
632 433 311 057 40 бяла
632 433 311 025 50 червена
632 433 311 058 75 зелена
632 433 311 030 100 жълта
632 433 311 037 200 синя

Търговия

Промоции

Топ продукти