BASIC Line


BASIC Line
BASIC Line

Тази нова продуктова линия представлява подбор на най-често използваните разтворители, киселини, соли, разтвори с точна концентрация и рН буфери, като списъкът се очаква да бъде допълнен в най-близко бъдеще.
Продуктовата линия Basic се отличава с високо качество на реактивите и превъзходство спрямо други водещи производители, като едновременно с това се гарантират най-изгодни цени.

 

BASIC РАЗТВОРИТЕЛИ

Описание Разфасовки Кат. №
Ацетон Acetone, ACS Basic 2,5л 4л 5л 25л AC0356
Хлороформ Chloroform, ethanol stab. ACS Basic 2,5л 5л CL0217
Дихлорметан Dichloromethane, amylene stab. ACS Basic 2,5л 4л 5л 25л CL0351
Диетилов етер Diethylether, BHT stab. ACS Basic 2,5л 4л 5л ET0111
Етанол абсолютен Ethanol absolute ACS Basic 2,5л 4л ET0023
Етилацетат Ethyl acetate ACS Basic 2,5л 4л 5л 25л AC0152
n-Хексан n-Hexane 96% ACS Basic 2,5л 4л 5л 25л HE0246
Хексан Hexane, fraction from petroleum, r.g. Basic 5л 25л HE0225
Метанол Methanol ACS Basic 2,5л 4л 5л 25л ME0336
Петролеев етер Petroleum ether, boiling range 35-60°C ACS Basic 2,5л 5л 25л ET0112
2-Пропанол 2-Propanol ACS Basic 2,5л 4л 5л 25л AL0328
Тетрахидрофуран Tetrahydrofuran ACS Basic 2,5л 5л TE0231
Толуол Toluene ACS Basic 2,5л 4л 5л 25л TO0092

Разтворителите Basic отговарят на изискаванията на ACS (Американска Асоциация по Химикалите) и предлагат оптимално съотношение цена-качество за Вашата лаборатория.
Придържайки се към стандартите на ACS, разтворителите с марка Basic осигуряват прецизни резултати на Вашите анализи при изключително конкурентни цени.
Разтворителите се доставят в стандартни 2,5 литрови стъклени бутилки или 4 литрови HDPE бутилки, които са проектирани специално за Scharlau, а егрономичната им дръжка ги прави удобни за използване. Предимството на полиетилена с висока плътност (HDPE) е, че осигурява по голяма сигурност и е по-екологичен, освен това е значително по лек от стъклото и води до намаляване на разходите по транспорта и от там до по-изгодна търговска цена на продукта.

 

 

BASIC HPLC РАЗТВОРИТЕЛИ

Описание Разфасовки Кат. №
Ацетон Acetone, HPLC Basic 2,5л 4л AC0357
Ацетонитрил Acetonitrile gradient HPLC Basic 2,5л 4л AC0378
Дихлорметан Dichloromethane, amylene stab. HPLC Basic 2,5л 4л CL0352
Етанол абсолютен Ethanol absolute HPLC Basic 2,5л 4л ET0024
Етилацетат Ethyl acetate HPLC Basic 2,5л 4л AC0153
Метанол Methanol HPLC Basic 2,5л 4л ME0336
n-Хексан n-Hexane 96% HPLC Basic 2,5л 4л HE0247
2-Пропанол 2-Propanol HPLC Basic 2,5л 4л AL0329Разтворителите HPLC Basic са подходящи за високо ефективна течна хроматография (HPLC). Всички разтворители за течна хроматография се доставят в 2,5 и 4-литрови стъклени бутилки.


Цветни pH буферни разтвори и неорганични соли

Описание Разфасовки Кат. №
Буферен разтвор pH 4, оцветен Buffer solution pH 4 (20°C) red-coloured Basic 500мл 1л SO2005
Буферен разтвор pH 7, оцветен Buffer solution pH 7 (20°C) yellow-coloured Basic 500мл 1л SO2008
Буферен разтвор pH 10, оцветен Buffer solution pH 10 (20°C) blue-coloured Basic 500мл 1л SO2011
Калиева основа на люспи Potassium hydroxide, pellets, r.g. Basic 1кг 5кг PO0267
Натриева основа на люспи Sodium hydroxide, pellets, r.g. Basic 1кг 5кг SO0473
Натриев сулфат безводен Sodium sulfate anhydrous, r.g. Basic 1кг 5кг SO0662

 

 

Новата продуктова линия Basic включва оцветени pH буферни разтвори, които се доставят в 0,5 и 1-литрови HDPE бутилки, а неорганичните соли в удобни опаковки от 1кг и 5кг.

Обемни разтвори с точна концентрация Basic

Описание Разфасовки Кат. №
ЕДТА Ethylenediaminetetraacetic acid, EDTA, sodium salt, solution 0,1mol/l (0,2N) Basic AC0977
Солна киселина, разтвор с точна концентрация, 0,1 mol/l (0,1N) Hydrochloric acid, solution 0,1 mol/l (0,1N) Basic AC0778
Солна киселина, разтвор с точна концентрация, 1 mol/l (1N) Hydrochloric acid, solution 1 mol/l (1N) Basic AC0779
Натриева основа, разтвор с точна концентрация, 1 mol/l (1N) Sodium hydroxide, solution 1 mol/l (1N) Basic SO0477
Натриева основа, разтвор с точна концентрация, 0,1 mol/l (0,1N) Sodium hydroxide, solution 0,1 mol/l (0,1N) Basic SO0476
Натриев тиосулфат, разтвор с точна концентрация, 0,1 mol/l (0,1N) Sodium thiosulfate, solution 0,1 mol/l (0,1N) Basic SO0741
Сярна киселина, разтвор с точна концентрация, 0,5 mol/l (1N) Sulfiric acid, solution 0,5 mol/l (1N) Basic AC2113

Разтворите с точна концентрация с качество Basic се доставят в HDPE бутилки от един литър и размер на гърлото GL28.

Киселини Basic

Описание Разфасовки Кат. №
Солна киселина 36,5-38% Hydrochloric acid 36,5-38% ACS Basic 1л 2,5л AC0774
Азотна киселина 68-70% Nitric acid 68-70%ACS Basic 1л 2,5л AC1609
Сярна киселина 95-98% Sulfiric acid 95-98% ISO Basic 1л 2,5л AC2110

Солна, азотна и сярна киселина с качество Basic се доставят в стъклени бутилки от 1л или 2,5л. Киселините Basic отговарят на изискванията на ACS или ISO.

Търговия

Промоции

Топ продукти