Adsorbents


Adsorbents
Adsorbents

Твърди вещества/ адсорбенти, които се използват като стационарна фаза в колонната хроматография.

Наименование Опаковка Кат.номер
1. Активен алуминиев окис, неутрален, за колонна хроматография (активност 1) Aluminium oxide activated, neutral, for column chromatography (activity degree 1) 1кг 2,5кг 5кг AL0835
2. Активен алуминиев окис, киселинен, за колонна хроматография (активност 1) Aluminium oxide activated, acid, for column chromatography (activity degree 1) 1кг 2,5кг 5кг AL0836
3. Активен алуминиев окис, алкален, за колонна хроматография (активност 1) Aluminium oxide activated, basic, for column chromatography (activity degree 1) 1кг 5кг AL0837
4. Силикагел 60 Silica gel 60, 0,04 - 0,06 mm, for flash chromatography (230 - 400 mesh ASTM) 1кг 2,5кг 5кг 25кг GE0048
5. Силикагел 60 Silica gel 60, 0,06 - 0,2 mm, for column chromatography (70 - 230 mesh ASTM) 1кг 5кг 25кг GE0049
6. Силикагел 60 Silica gel 60, 0,2 - 0,5 mm, for column chromatography (35 - 70 mesh ASTM) 1кг 5кг GE0050

 

Търговия

Промоции

Топ продукти