Бисмутов хидроксихромат


Бисмутов хидроксихромат
Бисмутов хидроксихромат

Характеристика: БИСМУТОВ (ІІІ)ХИДРОКСИХРОМАТ

Синоними:  Bismuth Chromate Hydroxide

Химично наименование: Bismuth Chromate Hydroxide,Bi(OH)CrO4

 

Молекулна формула: Bi(OH)CrO4

Молекулна маса: 341.98144 g/mol

CAS №: 12010-39-8

 

Nr.

НАИМЕНОВАНИЕ НА

ПОКАЗАТЕЛЯ

PARAMETER

1.

Съдържание на бисмут (Bi), в границите от 63,00 до 64,50%

1. Bismuth (Bi) content within the range of 63,00 – 64.50%

2

Съдържание на хром (Cr), в границите от 14,50 до 15,50%

2. Chromium (Cr) content within the range of 14,50 – 15,50%

3.

Неразтворими вещества в

азотна киселина, не повече от 0,01%

3. Nitric acid-insoluble matter max. 0,01%

4.

Загуби при сушене, не повече от 0,3%

4. Loss on drying max. 0,3%

Търговия

Промоции

Топ продукти