Spectrosol


Spectrosol
Spectrosol

Разтворители за спектроскопия и UVVIS спектроскопия 

Наименование Опаковка Кат.номер
1. Ацетон, за спектроскопия, Spectrosol® Acetone, spectroscopy grade, Spectrosol® 1л 2,5л AC0317
2. Ацетонитрил, за спектроскопия, Spectrosol® Acetonitrile, spectroscopy grade, Spectrosol® 1л 2,5л AC0328
3. Бензен, за спектроскопия, Spectrosol® Benzene, spectroscopy grade, Spectrosol® 1л 2,5л BE0035
4. 1-Бутанол, за спектроскопия, Spectrosol® 1-Butanol, spectroscopy grade, Spectrosol® AL0174
5. Хлороформ, за спектроскопия, стабилизиран с етанол, Spectrosol® Chloroform, spectroscopy grade, stabilized with ethanol, Spectrosol® 1л 2,5л CL0205
6. Циклохексан, за UV спектроскопия, Spectrosol® Cyclohexane, UV spectroscopy grade, Spectrosol® 1л 2,5л CI0033
7. 1,2-Дихлоретан, за спектроскопия, Spectrosol® 1,2-Dichloroethane, spectroscopy grade, Spectrosol® 1л 2,5л DI0408
8. Дихлорметан, за спектроскопия, стабилизиран с етанол, Spectrosol® Dichloromethane, spectroscopy grade, stabilized with ethanol, Spectrosol® 1л 2,5л CL0333
9. Дихлорметан, за спектроскопия, стабилизиран с около 50ppm амилен, Spectrosol® Dichloromethane, spectroscopy grade, stabilized with approx. 50ppm of amylene, Spectrosol® 1л 2,5л CL0344
10. N,N-Диметилацетамид, за спектроскопия, Spectrosol® N,N-Dimethylacetamide, spectroscopy grade, Spectrosol® DI0857
11. N,N-Диметилформамид, за спектроскопия, Spectrosol® N,N-Dimethylformamide, spectroscopy grade, Spectrosol® 1л 2,5л DI1066
12. Диметил сулфоксид, за спектроскопия, Spectrosol® Dimethyl sulfoxide, spectroscopy grade, Spectrosol® SU0154
13. 1,4-Диоксан, за спектроскопия, стабилизиран с 2,6-Ди-Терт-4-метилфенол (BHT), Spectrosol® 1,4-Dioxane, spectroscopy grade, stabilized with 1ppm of 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT), Spectrosol® DI1291
14. Етанол абсолютен, за спектроскопия, Spectrosol® Ethanol ablolute, spectroscopy grade, Spectrosol® 1л 2,5л ET0009
15. Етанол, 96% v/v, за спектроскопия, Spectrosol® Ethanol 96% v/v, UV spectroscopy grade, Spectrosol® 1л 2,5л ET0008
16. Етилацетат, за спектроскопия, Spectrosol® Ethyl acetate, spectroscopy grade, Spectrosol® 1л 2,5л AC0146
17. n-Хептан, за спектроскопия, Spectrosol® n-Heptane, 99%, spectroscopy grade, Spectrosol® 1л 2,5л HE0130
18. n-Хексан, за спектроскопия, Spectrosol® n-Hexane, 96%, spectroscopy grade, Spectrosol® 1л 2,5л HE0230
19. Метанол, за спектроскопия, Spectrosol® Methanol, spectroscopy grade, Spectrosol® 1л 2,5л ME0305
20. n-Пентан, 99%, за спектроскопия, Spectrosol® n-Pentane, 99%, spectroscopy grade, Spectrosol® 1л 2,5л PE0098
21. 2-Пропанол, за спектроскопия, Spectrosol® 2-Propanol, spectroscopy grade, Spectrosol® 1л 2,5л AL0314
22. Тетрахидрофуран, за спектроскопия, без стабилизатори, Spectrosol® Tetrahydrofuran, spectroscopy grade, without stabilizer Spectrosol® TE0224
23. Толуен, за спектроскопия, Spectrosol® Toluene, spectroscopy grade, Spectrosol® 1л 2,5л TO0076
24. 2,2,4-Триметилпентан, за спектроскопия, Spectrosol® 2,2,4-Trimethylpentane, spectroscopy grade, Spectrosol® 1л 2,5л IS0155

 

Търговия

Промоции

Топ продукти