GC ultratrace analysis


GC ultratrace analysis
GC ultratrace analysis

Разтворители, които се използват при анализа на следи от органични вещества в проби от околната среда.

 

Наименование Опаковка Кат.номер
1. Ацетон Acetone, GC ultratrace analysis grade 1л 2,5л AC0309
2. Ацетонитрил Acetonitrile, GC ultratrace analysis grade 1л 2,5л AC0341
3. Циклохексан Cyclohexane, GC ultratrace analysis grade 1л 2,5л CI0036
4. Дихлорметан, стабилизиран с етанол Dichloromethane, GC ultratrace analysis grade, stabilized with ethanol 1л 2,5л CL0341
5. Етилацетат Ethyl acetate, GC ultratrace analysis grade 1л 2,5л AC0149
6. n-Хексан n-Hexane, 96%, GC ultratrace analysis grade 1л 2,5л HE0239
7. Метанол Methanol, GC ultratrace analysis grade 1л 2,5л ME0319
8. n-Пентан n-Pentane, 99%, GC ultratrace analysis grade 1л 2,5л PE0100
9. Петолеев етер Petroleum ether, GC ultratrace analysis grade, boiling range 40 - 60 °C 1л 2,5л ET0099
10. Толуен Toluene, GC ultratrace analysis grade 1л 2,5л TO0082

 

Търговия

Промоции

Топ продукти