GC residue analysis


GC residue analysis
GC residue analysis

Разтворители за анализ на остатъчни количетва с газова хроматография

Лабораторните реактиви с качество “GC residue analysis” са високо пречистени разтворители и са подходящи не само за анализ на пестициди, но също така за анализ на органични остатъци в компонентите на околната среда.
Те са пречистени на няколко етапа, като е използвано само стъклено лабораторно оборудване. Бутилирани са в инертна атмосфера, с което се избягва всякаква възможност от замърсяване. Капачката е снабдена с вътрешно тефлоново уплътнение, за допълнително предпазване по време на съхранението.
Нашата спецификация гарантира, че няма странични пикове над 3 ppt при изпозлване на GC-ECD.

Наименование Опаковка Кат.номер
1. Ацетон Acetone, for GC residue analysis Чистота: 99,8% Нелетливи вещества: max. 0,0001% Максимално количество вода: 0,2% 1л, 2,5л 4л 7л 25л AC0308
2. Ацетонитрил Acetonitrile, for GC residue analysis Чистота: 99,8% Нелетливи вещества: 0,0001% Максимално количество вода: 0,02% 1л 2,5л AC0338
3. Хлороформ Chloroform, for GC residue analysis, stabilized with ethanol Чистота: 99% Нелетливи вещества: 0,0001% Максимално количество вода: 0,01% 1л 2,5л CL0208
4. Циклохексан Cyclohexane, for GC residue analysis Чистота: 99,8% Максимално изпаряване на остатъчни вещества: 0,0001 Максимално количество вода: 0,01% 1л 2,5л CI0035
5. Дихлорметан, стабилизиран с етанол Dichloromethane, for GC residue analysis, stabilized with ethanol Чистота: 99,8% Нелетливи вещества: 0,0001% Максимално количество вода: 0,02% 1л 2,5л 7л 25л CL0340
6. Дихлорметан, стабилизиран с около 50ppm амилен Dichloromethane, for GC residue analysis, stabilized with approx. 50 ppm of amylene Чистота: 99,9% Нелетливи вещества: 0,0001% Максимално количество вода: 0,02% 1л 2,5л 4л 7л 25л CL0345
7. N,N-Диметилформамид N,N-Dimethylformamide, for GC residue analysis Чистота: 99,8% Нелетливи вещества: 0,0001% Максимално количество вода: 0,05% 1л 2,5л DI1068
8. Етилацетат Ethyl acetate, for GC residue analysis Чистота: 99,8% Нелетливи вещества: 0,0001% Максимално количество вода: 0,02% 1л 2,5л 7л 25л AC0148
9. n-Хексан n-Hexane, 96%, for GC residue analysis Чистота: 96% Нелетливи вещества: 0,0001% Максимално количество вода: 0,01% 1л 2,5л 4л 25л HE0238
10. Метанол Methanol, for GC residue analysis Чистота: 99,9% Нелетливи вещества: 0,0001% Максимално количество вода: 0,03% 1л 2,5л 4л 25л ME0318
11. 2,2,4-Триметилпентан 2,2,4-Trimethylpentane, for GC residue analysis Чистота: 99,8% Нелетливи вещества: 0,0001% Максимално количество вода: 0,01% 1л 2,5л 4л IS0157
12. 2-Пропанол 2-Propanol, for GC residue analysis Чистота: 99,8% Нелетливи вещества: 0,0001% Максимално количество вода: 0,05% 1л 2,5л AL0319
13. Толуен Toluene, for GC residue analysis Чистота: 99,8% Нелетливи вещества: 0,0001% Максимално количество вода: 0,02% 1л 2,5л TO0081
14. n-Пентан n-Pentane, 99%, for GC residue analysis Чистота: 99,5% Нелетливи вещества: 0,0001% Максимално количество вода: 0,01% 1л 2,5л PE0099
15. Петолеев етер Petroleum ether, for GC residue analysis, boiling range 40 - 60 °C Чистота: --- Нелетливи вещества: 0,0001% Максимално количество вода: 0,01% 1л 2,5л ET0098

 

Търговия

Промоции

Топ продукти