GC Headspace


GC Headspace
GC Headspace

 

Реактиви за анализ на остатъчни разтворители в широка гама от проби.

Фармацевтичната индустрия е длъжна да гарантира, че произведените от нея продукти са свободни от примеси, които биха оказали неблагоприятно въздействие върху потребителите.

Според фармакопейните изисквания суровините, както и готовите продукти подлежат задължително на анализ за остатъчни разтворители. Headspace газовата хроматография е основен контролен метод за анализ и количествено определяне на летливи органични разтворители в широка гама от проби.

Подготовката на пробата включва нейното разтваряне в подходящ разтворител. Разтворителите, използвани за анализа на тези летливи съединения трябва да имат много по-висока точка на кипене от самото съединение и да бъдат напълно свободни от остатъчни следи на разтворители.

Разтворената проба се инкубира при подходящи високи температури, за да се изключат остатъчните разтворители в газообразната фаза, така че те да могат да се инжектират в хроматографа, свободни от останалите компоненти на пробата.

Най-често използваните разтворители са Диметилсулфоксид (DMSO), N, N-диметилформамид (DMF) и N,N-диметилацетамид (DMA).

Методите на пречистване, които се използват в Scharlab, премахват летливите примеси, които могат да попречат на GC Headspace анализите. Бутилирането на разтворителите от този клас е също много деликатна процедура, тъй като ултра пречистените реактиви трябва да се пазят от следи от остатъчни разтворители в атмосферата, които могат да причинят замърсяване.

Всяка партида се контролира в лаборатория по Контрол на качеството с помощта на газов хроматограф с Headspace, за да се осигури нейната пригодност за този тип анализи. Стойностите на остатъчните следи от разтворители в крайния продукт са посочени в неговия анализен сертификат.

Наименование Опаковка Кат.номер
1. Диметилсулфоксид Dimethylsulfoxide, for GC-HS SU0165
2. N,N-Диметилформамид N,N-Dimethylformamide, for GC-HS DI1074
3. N,N-Диметилацетамид N,N-Dimethylacetamide, for GC-HS DI0862
4. N-Метил-2-Пиролидон N-Methyl-2-Pyrrolidone, for GC-HS ME0503
5. Вода Water, for GC-HS AG0014

Търговия

Промоции

Топ продукти