pH Buffers - Буферни разтвори


pH Buffers - Буферни разтвори
pH Buffers - Буферни разтвори

Стандартни буферни разтвори за калибриране на pH-метър

Измерването на стойността на pH е може би най-често извършваното измерване в лабораториите. Тъй като стойността на pH оказва влияние върху всички химични и биохимични реакции, то е важно измерването да е точно и надеждно.

pH-метърът измерва генерираното напрежение между два електрода, потопени в дадена проба и сравнява тази стойност с калибрационната стойност, получена от същия чифт електроди и известни стандарти.

Стандартните буферни разтвори на Scharlau са прецизни, надеждни и директно проследими по N.I.S.T., което се гарантира от тяхното калибриране в пет точки съгласно DIN 19268.

Стандартите за калибриране се приготвят съгласно DIN 19266.

Първичните стандартни референтни материали се купуват от N.I.S.T. /Американски Национален Институт за Стандарти и Технологии/ и буферните разтвори произведени от Scharlau се измерват директно спрямо тях. Това гарантира правилното проследяване поN.I.S.T.

 

Опаковка

 

Стандартните буферни разтвори, произведени от фирма Scharlau са в HDPE бутилки и се доставят в найлонова торбичка заедно със съответния анализен сертификат.

 

Точност

 

Буферните разтвори са с точност ± 0,01 pH единици, с изключение на разтворите с pH 10, 11, 12 и 13, които са калибрирани в две точки и интервалът на точност им е ± 0,02 pH единици.

 

Многоточково калибриране

 

Многоточковото калибриране е по-прецизно от двуточковото или едноточковото. Там където е възможно Scharlau извършват калибриране в пет точки, използването на повече от пет калибрационни точки не води до значително подобрение на получената статистическа информация.

 

Температурна зависимост на стойността на pH

 

Стойността на pH на разтвора зависи от температурата.

 

Обикновено стойността на pH на стандартните буферни разтвори се определя при 20°C, но най-често използваните буферни разтвори (pH 4, 7, 10) могат да бъдат произведени и при температура 25°C.

 

Зависимостта между температурата и стойността на pH е посочена в анализните сертификати и етикетите.

 

Дата на отваряне

 

Върху етикетите е предвидено място, където потребителят може да отбележи датата на отваряне на бутилката.

 

Стандартни буферни разтвори, температура 20°C


Описание Състав Разфасовки Кат. №
Стандартен буферен разтвор pH 1 ± 0,01 (20°C) Глицин/ Натриев хлорид/ Солна киселина 250мл 1л SO1101
Стандартен буферен разтвор pH 2 ± 0,01 (20°C) Лимонена киселина/ Натриева основа/ Солна киселина 250мл 1л SO1022
Стандартен буферен разтвор pH 3 ± 0,01 (20°C) Орто-фосфорна киселина/ Натриева основа 250мл 1л SO1023
Стандартен буферен разтвор pH 4 ± 0,01 (20°C) Калиев хидроген фталат 250мл 500мл 1л 5л SO1004
Стандартен буферен разтвор pH 4,01 ± 0,01 (20°C) Калиев хидроген фталат 250мл 1л SO1005
Стандартен буферен разтвор pH 5 ± 0,01 (20°C) Оцетна киселина/ Калиева основа 250мл 1л SO1025
Стандартен буферен разтвор pH 6 ± 0,01 (20°C) Калиев дихидроген фосфат/ Натриева основа 250мл 1л SO1006
Стандартен буферен разтвор pH 7 ± 0,01 (20°C) Калиев дихидроген фосфат/ Динатриев хидроген фосфат 250мл 500мл 1л 5л SO1007
Стандартен буферен разтвор pH 7,02 ± 0,01 (20°C) Калиев дихидроген фосфат/ Динатриев хидроген фосфат 250мл 1л 5л SO1008
Стандартен буферен разтвор pH 8 ± 0,01 (20°C) Динатриев тетраборат/ калциев хлорид/ Солна киселина 250мл 1л SO1018
Стандартен буферен разтвор pH 9 ± 0,01 (20°C) Борна киселина/ Калиев хлорид/ Натриева основа 250мл 1л 5л SO1009
Стандартен буферен разтвор pH 10 ± 0,02 (20°C) Натриев карбонат/ Натриев хидроген карбонат 250мл 1л 5л SO1010
Стандартен буферен разтвор pH 11 ± 0,02 (20°C) Борна киселина/ Натриева основа/ Калиев хлорид 250мл 1л SO1141
Стандартен буферен разтвор pH 12 ± 0,02 (20°C) Динатриев хидроген фосфат/ Натриева основа 250мл 1л SO1142
Стандартен буферен разтвор pH 13 ± 0,02 (20°C) Калиев хлорид/ Натриева основа 250мл 1л SO1143

Стандартни буферни разтвори, оцветени

Оцветените буферни разтвори могат да бъдат идентифицирани по-лесно и по този начин се избягват грешки в лабораториите поради грешен избор на буфер.

 


Стандартни буферни разтвори, оцветени, температура 20°C

Описание Състав Разфасовки Кат. №
Стандартен буферен разтвор pH 4 ± 0,01 (20°C) червен Калиев хидроген фталат 250мл 1л SO2004
Стандартен буферен разтвор pH 7 ± 0,01 (20°C) жълт Калиев дихидроген фосфат/ Динатриев хидроген фосфат 250мл 1л SO2007
Стандартен буферен разтвор pH 10 ± 0,02 (20°C) син Борна киселина/ Калиев хлорид/ Натриева основа 250мл 1л SO2010

Стандартни буферни разтвори, оцветени, температура 25°C

Описание Състав Разфасовки Кат. №
Стандартен буферен разтвор pH 4 ± 0,01 (25°C) червен Калиев хидроген фталат 250мл 1л SO3004
Стандартен буферен разтвор pH 7 ± 0,01 (25°C) жълт Калиев дихидроген фосфат/ Динатриев хидроген фосфат 250мл 1л SO3007
Стандартен буферен разтвор pH 10 ± 0,02 (25°C) син Борна киселина/ Калиев хлорид/ Натриева основа 250мл 1л SO3010

 

Търговия

Промоции

Топ продукти