Парафилм - PARAFILM®


Парафилм - PARAFILM®
Парафилм - PARAFILM®

- Работна температура: -45° C до +50° C (температура на топене 60°C);

- Устойчив на солни разтвори, на най-често използваните неорганични киселини и основи в лабораториите, както и на някои органични разтворители като метанол, етанол и 2-пропанол;

- Не е устойчив към диетилов етер, хлороформ, въглероден тетрахлорид, бензен или толуен

Каталожен номер Дължина на ролката Ширина на ролката
PRFL-001-001 38м 10см
022-701606 75м 10м
022-701611 75м 5см

Търговия

Промоции

Топ продукти