Conductivity standards


Conductivity standards
Conductivity standards

Стандартни разтвори за електро проводимост

Наименование Опаковка Кат.номер
1. Стандартен разтвор за електропроводимост 5000µS/cm (25oC), KCl воден разтвор Conductivity standard, 50000 µS/cm (25 °C), KCl aqueous solution 250мл PA0103
2. Стандартен разтвор за електропроводимост 12880 µS/cm (25oC), KCl 0.1 mol/l Conductivity standard, 12880 µS/cm (25 °C), KCl 0,1 mol/l 250мл 500мл PA0102
3. Стандартен разтвор за електропроводимост 1413 µS/cm (25oC), KCl 0.01 mol/l Conductivity standard, 1413 µS/cm (25 °C), KCl 0,01 mol/l 250мл 500мл PA0101
4. Стандартен разтвор за електропроводимост 147 µS/cm (25oC), KCl 0.001 mol/l Conductivity standard, 147 µS/cm (25 °C), KCl 0,001 mol/l 250мл 500мл PA0100

 

Търговия

Промоции

Топ продукти