DNA Synthesis


DNA Synthesis
DNA Synthesis

Разтворители, които се използват за синтез на ДНК

Наименование Опаковка Кат.номер
1. Acetic anhydride, DNA synthesis grade AN0156
2. Acetonitrile, max. 0,003% H2O, DNA synthesis grade 1л 2,5л AC0336
3. Acetonitrile, max. 0,001% H2O, DNA synthesis grade AC0337
4. 1,2-Dichloroethane, max. 0,005% H2O, DNA synthesis grade 1л 2,5л DI0410
5. Dichloromethane, DNA synthesis grade CL0343
6. 1,4-Dioxane, dried (max. 0,005% H2O), DNA synthesis grade, stabilized with 1 ppm of 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) DI1296
7. Ethyl acetate, max. 0,005% H2O, DNA synthesis grade AC0150
8. Petroleum ether, boiling range 40 - 60 °C, DNA synthesis grade ET0097

Търговия

Промоции

Топ продукти