АА grade


АА grade
АА grade

Стандарти за калибриране за атомноабсорбционна спектроскопия (ААS)

Наименование Опаковка Кат.номер
1. Алуминий, стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Al за AA (алуминиев нитрат нонахидрат в азотна киселина 0,5mol/l) Aluminium, standard solution 1000 mg/l Al for AA (aluminium nitrate nonahydrate in nitric acid 0,5 mol/l) 100мл 500мл AL0751
2. Антимон, стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Sb за AA (антимониев (III) хлорид в солна киселина 5 mol/l) Antimony, standard solution 1000 mg/l Sb for AA (antimony(III) chloride in hydrochloric acid 5 mol/l) 100мл 500мл AN0440
3. Арсен, стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l As за AA (арсенов (III) оксид в азотна киселина 0,5mol/l) Arsenic, standard solution 1000 mg/l As for AA (arsenic(III) oxide in nitric acid 0,5 mol/l) 100мл 500мл AR0151
4. Барий, стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Ba за AA (бариев нитрат в азотна киселина 0,5mol/l) Barium, standard solution 1000 mg/l Ba for AA (barium nitrate in nitric acid 0,5 mol/l) 100мл 500мл BA0010
5. Бисмут, стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Bi за AA (бисмутов (III) нитрат в азотна киселина 0,5mol/l) Bismuth, standard solution 1000 mg/l Bi for AA (bismuth(III) nitrate in nitric acid 0,5 mol/l) 100мл 500мл BI0130
6. Бор, стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l B за AA (борна киселина във вода) Boron, standard solution 1000 mg/l B for AA (boric acid in water) 100мл 500мл BO0013
7. Кадмий, стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Cd за AA (кадмиев нитрат в азотна киселина 0,5mol/l) Cadmium, standard solution 1000 mg/l Cd for AA (cadmium nitrate in nitric acid 0,5 mol/l) 100мл 500мл CA0041
8. Калций, стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Ca за AA (калциев нитрат в азотна киселина 0,5mol/l) Calcium, standard solution 1000 mg/l Ca for AA (calcium nitrate in nitric acid 0,5 mol/l) 100мл 500мл CA0176
9. Хром, стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Cr за AA (хромен (III) нитрат в азотна киселина 0,5mol/l) Chromium, standard solution 1000 mg/l Cr for AA (chromium(III) nitrate in nitric acid 0,5 mol/l) 100мл 500мл CR0222
10. Кобалт, стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Co за AA (кобалтов нитрат в азотна киселина 0,5mol/l) Cobalt, standard solution 1000 mg/l Co for AA (cobalt nitrate in nitric acid 0,5 mol/l) 100мл 500мл CO0012
11. Мед, стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Cu за AA (меден (II) нитрат в азотна киселина 0,5mol/l) Copper, standard solution 1000 mg/l Cu for AA (copper(II) nitrate in nitric acid 0,5 mol/l) 100мл 500мл CO0085
12. Злато, стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Au за AA (златен (III) трихлорид киселина в солна киселина 2 mol/l) Gold, standard solution 1000 mg/l Au for AA (Gold(III) trichloride acid in hydrochloric acid 2 mol/l) 100мл 500мл OR0057
13. Желязо, стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Fe за AA (железен (III) нитрат нонахидрат в азотна киселина 0,5 mol/l) Iron, standard solution 1000 mg/l Fe for AA (iron(III) nitrate nonahydrate in nitric acid 0,5 mol/l) 100мл 500мл HI0302
14. Олово, стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Pb за AA (оловен (II) нитрат в азотна киселина 0,5 mol/l) Lead, standard solution 1000 mg/l Pb for AA (lead(II) nitrate in nitric acid 0,5 mol/l) 100мл 500мл PL0105
15. Литий, стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Li за AA (литиев нитрат в азотна киселина 0,5 mol/l) Lithium, standard solution 1000 mg/l Li for AA (lithium nitrate in nitric acid 0,5 mol/l) 100мл 500мл LI0060
16. Магнезий, стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Mg за AA (магнезиев нитрат в азотна киселина 0,5 mol/l) Magnesium, standard solution 1000 mg/l Mg for AA (magnesium nitrate in nitric acid 0,5 mol/l) 100мл 500мл MA0011
17. Манган, стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Mn за AA (манганов нитрат в азотна киселина 0,5 mol/l) Manganese, standard solution 1000 mg/l Mn for AA (manganese nitrate in nitric acid 0,5 mol/l) 100мл 500мл MA0111
18. Живак, стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Hg за AA (живачен (II) нитратмонохидрат в азотна киселина 2 mol/l) Mercury, standard solution 1000 mg/l Hg for AA (mercury(II) nitrate monohydrate in nitric acid 2 mol/l) 100мл 500мл ME0111
19. Молибден, стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Mo за AA (амониев хептамолибдат във вода) Molybdenum, standard solution 1000 mg/l Mo for AA (ammonium heptamolybdate in water) 100мл 500мл MO0021
20. Никел, стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Ni за AA (никелов (II) нитрат в азотна киселина 0,5 mol/l) Nickel, standard solution 1000 mg/l Ni for AA (nickel(II) nitrate in nitric acid 0,5 mol/l) 100мл 500мл NI0121
21. Калий, стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/lK за AA (калиев нитрат в азотна киселина 0,5 mol/l) Potassium, standard solution 1000 mg/l K for AA (potassium nitrate in nitric acid 0,5 mol/l) 100мл 500мл PO0105
22. Селен, стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/lSe за AA (селенов диоксид в азотна киселина 0,5 mol/l) Selenium, standard solution 1000 mg/l Se for AA (selenium dioxide in nitric acid 0,5 mol/l) 100мл 500мл SE0011
23. Сребро, стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/lAg за AA (сребърен нитрат в азотна киселина 0,5 mol/l) Silver, standard solution 1000 mg/l Ag for AA (silver nitrate in nitric acid 0,5 mol/l) 100мл 500мл PL0005
24. Натрий, стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/lNa за AA (натриев нитрат в азотна киселина 0,5 mol/l) Sodium, standard solution 1000 mg/l Na for AA (sodium nitrate in nitric acid 0,5 mol/l) 100мл 500мл SO0005
25. Стронций, стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/lSr за AA (стронциев нитрат в азотна киселина 0,5 mol/l) Strontium, standard solution 1000 mg/l Sr for AA (strontium nitrate in nitric acid 0,5 mol/l) 100мл 500мл ES0177
26. Калай, стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/lSn за AA (калаен (IV) хлорид в солна киселина 5 mol/l) Tin, standard solution 1000 mg/l Sn for AA (tin(IV) chloride in hydrochloric acid 5 mol/l) 100мл 500мл ES0061
27. Титан, стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/lTi за AA (титанов (IV) хлорид в солна киселина 5 mol/l) Titanium, standard solution 1000 mg/l Ti for AA (titanium(IV) chloride in hydrochloric acid 5 mol/l) 100мл 500мл TI0360
28. Волфрам /Тунгстен/, стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/lW за AA (амониев волфрамат във вода) Tungsten, standard solution 1000 mg/l W for AA (ammonium tungstate in water) 100мл 500мл TU0011
29. Ванадий, стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/lV за AA (амониев монованадат в азотна киселина 0,5 mol/l) Vanadium, standard solution 1000 mg/l V for AA (ammonium monovanadate in nitric acid 0,5 mol/l) 100мл 500мл VA0071

Търговия

Промоции

Топ продукти