Low in mercuryУлтра чисти киселини с ниско съдържание на живак.

Наименование Опаковка Кат. номер
1. Солна киселина, 37%, х.ч. /reagent grade/, ACS, ISO, макс. 0,0000005% Hg Hydrochloric acid, 37%, reagent grade, ACS, ISO, max. 0,0000005% Hg 1л 2,5л AC0730
2. Азотна киселина, мин. 69,5%, х.ч. /reagent grade/, ACS, ISO, макс. 0,0000005% Hg Nitric Acid, min. 69,5%, reagent grade, ACS, ISO, max. 0,0000005% Hg 1л 2,5л AC1607
3. Азотна киселина, разтвор мин. 65% тегло/тегло, х.ч. /reagent grade/, ACS, ISO, макс. 0,0000005% Hg Nitric Acid, solution min. 65% w/w, reagent grade, ISO, max. 0,0000005% Hg 1л 2,5л AC1605
4. Азотна киселина, разтвор мин. 60% тегло/тегло, х.ч. /reagentgrade/, ACS, ISO, макс. 0,0000005% Hg Nitric Acid, solution min. 60% w/w, reagent grade, ISO, max. 0,0000005% Hg 1л 2,5л AC1604
5. Сярна киселина, 95 - 98%, х.ч. /reagentgrade/, ACS, ISO, макс. 0,0000005% Hg Sulfuric acid, 95 - 98%, reagent grade, ACS, ISO, max. 0,0000005% Hg 1л 2,5л AC2097

 

Търговия

Промоции

Топ продукти