Ентерококи - Стрептококи

Наименование и приложение на средата Стандарти Разфасовка Каталожен номер
Azide Dextrose Broth According to Rothe - среда за откриване и изброяване на ентерококи във вода COMPF 500 g 02-027-500
сашета (5x500 ml) 064-TA0158
20 епруветки от 10 ml с двойна концентрация 064-TA2150
Blood Agar (Columbia) - богата на хранителни вещества среда, подходяща за изолиране на патогенни микроорганизми от клинични материали ISO 500 g 01-034-500
сашета (5x500 ml) 01-034BA05
Blood Agar Base - богата на хранителни вещества среда, подходяща за изолиране на патогенни микроорганизми от клинични материали /необходима е допълнителна добавка от кръв/   500 g 01-352-500
сашета (5x500 ml) 01-352BA05
Blood Agar NO. 2 - среда богата на хранителни вещества, подходяща за изолиране на патогенни микроорганизми от клинични проби /необходима е допълнителна добавка от кръв/ BAM/ COMPF/ ISO 500 g 01-505-500
сашета (5x500 ml) 01-505BA05
Bile Esculin Modified Agar - твърда хранителна среда за определяне на пробиотични стрептококи в проби от храни BAM/ COMPF/ ISO 500 g 01-265-500
сашета (5x500 ml) 01-265BA05
20 епруветки за хранителна среда под наклон 064-TA0102
Bile Esculin Azide Agar - твърда среда за потвърдителен тест на ентерококи във вода чрез метода на мембранна филтрация, съгласно стандарт ISO 7899-2 BAM/ ISO 500 g 01-592-500
сашета (5x500 ml) 01-592BA05
петрита (20 x Ø90 mm) 064-PA3134
петрита (30 x Ø55 mm) 064-PF0008
BHI Agar (Brain Heart Infusion Agar) - твърда хранителна среда с общо предназначение за чувствителни патогенни микроорганизми COMPF/ DIN/ ISO/ SMWW 500 g 01-599-500
сашета (5 x 500 ml) 01-599BA05
BHI Broth (Brain Heart Infusion Broth) - богата на хранителни вещества среда за изолиране на патогенни микроорганизми от клинични проби BAM/ COMPF/ ISO/ SMWW 500 g 02-599-500
сашета (5 x 500 ml) 02-599BA05
10 флакони от 100 ml 064-BA6079
20 епруветки от 10 ml 064-TA0143
Ethyl Violet Azide Broth (EVA Broth) - течна хранителна среда за потвърждаване на ентерококи във вода COMPF/ SMWW 500 g 02-028-500
Kanamycine Esculin Azide Agar (KAA Agar) - течна хранителна среда за предполагаемо откриване на стептококи група Д в проби от храни съгласно Мосел COMPF 500 g 01-263-500
Kanamycine Esculin Azide Broth (KAA Broth) - течна хранителна среда за предполагаемо откриване на стептококи група Д в проби от храни съгласно Мосел COMPF 500 g 02-263-500
20 епруветки от 10 ml 064-TA0197
KF (Kenner Fecal) Agar - селективна твърда среда за откриване и изброяване на ентерококи COMPF/ SMWW 500 g 01-294-500
Добавка към KF (Kenner Fecal) Agar, кат. № 01-294 TTC Sterile Solution   100 ml 06-023-100
Slanetz Bartley Agar - диференциална, селктивна среда за откриване и изброяване на ентерококи, съгласно стандарт ISO 7899-2 ISO 500 g 01-579-500
сашета (5 x 500 ml) 01-579BA05
петрита (30 x Ø55 mm) 064-PF0004
Добавка към Slanetz Bartley Agar, кат. № 01-579 TTC Sterile Solution   100 ml 06-023-100
Todd-Hewitt Broth - течна хранителна среда за разпространение на ß-хемолитични стрептококи и за изочаване на серологично категоризиране   500 g 02-191-500
20 епруветки от 10 ml 064-TA0157

Търговия

Промоции

Топ продукти