Pseudomonas aeruginosa

Наименование и приложение на средата Стандарти Разфасовка Каталожен номер
Acetamide Medium - течна хранителна среда за потвърдителен тест на Pseudomonas aeruginosa във вода, съгласно стандари ISO 16266 и UNE-EN 12780 DIN/ EN/ ISO 500 g 03-428-500
Cetrimide Agar - твърда хранителна среда за селективно изолиране на Pseudomonas aeruginosa съгласно хармонизираните фармакопеи и ISO 22717 HP/AOAC/EP/USP 500 g 01-160-500
сашета (5x500 ml) 01-160BA05
петрита (20 x Ø90 mm) 064-PA0050
петрита (30 x Ø55 mm) 064-PF1007
30 контактни петрита 064-PR0009
10 флакона от 100 ml 064-BA1032
Суплемент към Cetrimide Agar, кат. № 01-160 Глицерин   1l GL00261000
CN (Cetrimide-Nalidixic) Selective Agar - твърда, селективна среда използвана за откриване на Pseudomonas aeruginosa EN 12780 и ISO 16266 EN/ ISO 500 g 01-609-500
сашета (5x500 ml) 01-609BA05
петрита (30 x Ø55 mm) 064-PF0005
Суплемент към CN (Cetrimide-Nalidixic) Selective Agar, кат. № 01-609 Nalidixic Acid Selective Supplement   5 виалки с добавка + 5 виалки с разтворител 06-124-LYO
King A Agar (P Agar) - твърда среда за повишаване производството на пиоцианин от Pseudomonas aeruginosa, съгласно стандарти ISO 12780, 16266 и 22717 ISO/ USP 500 g 01-001-500
сашета (5x500 ml) 01-001BA05
Добавка към King A Agar (P Agar), кат. № 01-001 Glycerol   1 L GL00261000
King B Agar (F Agar) - хранителна среда за повишаване производството на флуоресцеин от Pseudomonas aeruginosa, съгласно стандарти ISO 12780, 16266 и 22717 ISO 500 g 01-029-500
сашета (5x500 ml) 01-029BA05
Добавка към King B Agar (F Agar), кат. № 01-001 Glycerol   1 L GL00261000

Търговия

Промоции

Топ продукти