Салмонела

Наименование и приложение на средата Стандарти Разфасовка Каталожен номер
BGA (Brillliant Green Agar) - твърда хранителна среда за селективно изолиране на салмонела, съгласно европейската фармакопея EP/ USP 500 g 01-203-500
сашета (5x500 ml) 01-203BA05
петрита (20 x Ø90 mm) 064-PA0045
10 флакони от 100 ml 064-BA3031
Buffered Peptone Water - среда за предварително обогатяване и разреждане, съгласно стандарти ISO 6579, 6785, 6887 и 8261 ISO 500 g 02-277-500
сашета (5x500 ml) 02-277BA05
10 флакона от 225 ml в флакон 500 ml 064-BA6011
10 флакона от 225 ml в флакон 250 ml 064-BA6012
10 флакона от 200 ml 064-BA6000
10 флакони от 100 ml 064-BA0486
10 флакони от 90 ml 064-BA4010
20 епруветки от 9 ml 064-TA0100
2 торби от 5 L 064-BA01-5
3 торби от 3 L 064-BA01-3
5 торби от 2 L 064-BA01-2
Decarboxylase Lysine Broth According to Taylor -течна хранителна среда за раграничаване на чревни бактерии в анализи на L-лизин декарбоксилиране COMPF/ IDF/ ISO 500 g 02-336-500
20 епруветки от 10 ml 064TA0125L
Hektoen Enteric Agar - твърда, селективна среда за изолиртане на ентеробактерии от много замърсени проби, съгласно стандарт ISO 21567 AOAC/ BAM/ COMPF/ ISO 500 g 01-216-500
сашета (5x500 ml) 01-216BA05
30 контактни петрита 064-PR0012
Lusine Iron Agar (LIA) - характерна среда за ентеробактерии и идентификация на салмонела и Arizona, препоръчана от Edwars и Ewing AOAC/ APHA/ COMPF/ SMD 500 g 01-094-500
сашета (5x500 ml) 01-094BA05
20 епруветки за хранителна среда под наклон 064-TA0117
MRVP Broth ( Methyl Red Voges Proskauer Broth) - класически течна хранителна среда за диференциални тестове на ентеробактерии, съгласно стандарт ISO 6579, 6585 и FIL-IDF BAM/ IDF/ ISO/ SL 500 g 02-207-500
сашета (5x500 ml) 02-207BA05
20 епруветки от 10 ml 064-TA0261
Muller-Kauffmann Tetrathionate Broth - среда за селективно обогатяване на салмонела, съгласно стандарт ISO 6579 ISO 500 g 02-335-500
сашета (5x500 ml) 02-335BA05
10 флакони от 100 ml 064-BA1024
20 епруветки от 10 ml 064-TA1024
Суплемент към Muller-Kauffmann Tetrathionate Broth, кат. № 02-335 Brillant Green Selective Supplement with Novobiocin   5 виалки с добавка + 5 виалки с разтворител 06-017-LYO
Добавка към Muller-Kauffmann Tetrathionate Brith, кат. № 02-335 Iodine Potassium Iodide solution   1 виалка от 50 ml 064-V11108
Rappaport Vassiliadis Broth - течна хранителна среда за селективно обогатяване на салмонела в хранителни продукти и други проби, съгласно стандарти ISO 6579 и FIL-IDF AOAC/ BAM/ COMPF/ IDF/ ISO 500 g 02-379-500
сашета (5x500 ml) 02-379BA05
20 епруветки от 10 ml 064-TA0198
Simmons Citrate Agar - твърда хранителна среда за проверка на използването на цитрат от ентеробактерии, съгласно стандарт ISO 10273 AOAC/ BAM/ ISO/ SMWW 500 g 01-177-500
сашета (5x500 ml) 01-177BA05
20 епруветки за хранителна среда под наклон 064-TA0106
Selenite Broth - течна хранителна среда използвана за обогатяване на салмонела и шигела от клинични проби и други продукти, съгласно стандарти ISO 6785 и 6340 DIN/ ISO 500 g 02-598-500
сашета (5x500 ml) 02-598BA05
20 епруветки от 10 ml 064-TA0138
Добавка към Selenite Broth, кат. № 02-598 Sodium Biselenite   100 g SO01600100
TSI (Triple Sugar Iron Agar) селективна хранителна среда за - характерна среда за определяне на ентеробактерии, съгласно стандарти ISO 6579, 6785 и 10272. AOAC/ BAM/ COMPF/ DIN/ EP/ IDF/ ISO/ USP 500 g 01-192-500
сашета (5x500 ml) 01-192BA05
20 епруветки за хранителна среда под наклон 064-TA0177
Urea Agar - твърда среда за откриване на urealysis, съгласно формулировката на Кристенсен и стандарт ISO и DIN COMPF/ DIN/ IDF/ ISO/ SMD 500 g 01-261-500
сашета (5x500 ml) 01-261BA05
20 епруветки за хранителна среда под наклон 064-TA0148
Добавка към Urea Agar, кат. № 01-261 Urea 40% Sterile Solution   100 ml 06-083-100
Urea Broth - течна среда за диагностика, съгласно формулата на Rustigian и Stuart BAM/ COMPF 500 g 02-202-500
сашета (5x500 ml) 02-202BA05
20 епруветки от 2 ml 064-TA0107
Добавка към Urea Broth, кат. № 02-202 Urea 40% Sterile Solution   100 ml 06-083-100
XLD Agar (Xylose Lysine Deoxycholate Agar) - твърда хранителна среда за изолиране на ентеропатогенни видове, особенно салмонела, съгласно хармонизирания фармакопеен метод и стандарт ISO 6340 AOAC/ BAM/ COMPF/ EP/ HP/ ISO/ USP 500 g 01-211-500
сашета (5x500 ml) 01-211BA05
петрита (20 x Ø90 mm) 064-PA0034
XLD Modified Agar (Xylose Lysine Deoxycholate Agar) - твърда хранителна среда за изолиране на ентеропатогенни видове, особенно салмонела и шигела в проби от животински храни и фуражи, съгласно стандарти ISO 6579 и 21567 AOAC/ BAM/ COMPF/ ISO 500 g 01-552-500
сашета (5x500 ml) 01-552BA05
петрита (20 x Ø90 mm) 064-PA1035

Търговия

Промоции

Топ продукти