Клостридиа

Наименование и приложение на средата Стандарти Разфасовки Каталожен номер
Blood Agar (Columbia) - богата на хранителни вещества среда, подходяща за изолиране на патогенни микроорганизми от клинични проби ISO 500 g 01-034-500
сашета (5x500 ml) 01-034BA05
C.perfringens Selective Agar (SPS Agar) - твърда хранителна среда за откриване на Clostridium perfringens и сулфит и намаляване на клостридии в храните. BAM 500 g 01-050-500
сашета (5x500 ml) 01-050BA05
петрита (20 x Ø90 mm) 064-PA0073
петрита (30 x Ø55 mm) 064-PF0002
10 флакона от 100 ml 064-BA0027
20 флакона от 10 ml 064-TA0110
20 флакона от 10 ml, двойна концентрация 064-TA2161
20 флакона от 10 ml с парафин 064-TA2115
Differental Reinforced Clostridial Medium (DRCM) - течна хранителна среда за изброяване на клостридии в проби от храни и други продукти по MPN метод. DIN/ ISO 500 g 02-410-500
Lactose Sulfite Broth - течна хранителна среда за определяне производството на H2S от clostridium perfringens EP/ ISO 7937 500 g 02-519-500
20 епруветки Durham от 9 ml 064-TA0846
Суплемент към Lactose Sulfite Broth, кат. № 02-519 Sodium Metabisulfite Selective Supplement   5 виалки с добавка + 5 виалки с разтворител 06-114-LYO
Суплемент към Lactose Sulfite Broth, кат. № 02-519 Ferric Ammonium Citrate Supplement (312 mg)   5 виалки с добавка + 5 виалки с разтворител 06-113-LYO
m-CP Agar - твърда хранителна среда за изброяване и изолиране на clostridium perfringens в питейна вода съгласно Европейската директива 12767/97   500 g 01-513-500
сашета (5x500 ml) 01-513BA05
петрита (30 x Ø55 mm) 064-PF0030
петрита (12 x Ø55 mm) 064PF0030C
Суплемент към m-CP Agar, кат. № 01-513 m-CP Selective Supplement   5 виалки с добавка + 5 виалки с разтворител 06-125-LYO
Motility Nitrate Medium - твърда хранителна среда за идентификация на клостридия, съгласно ISO 7937 BAM/ ISO 500 g 03-612-500
сашета (5x500 ml) 01-612BA05
Reinforced Clostridial Medium (RCM) - твърда хранителна среда за култивиране и изброяване на клостридии и анаеробни бактерии EP/HP 500 g 03-289-500
сашета (5x500 ml) 03-289BA05
10 флакона от 100 ml 064-BA3051
20 епруветки от 9 ml 064-TA0201
Tryptone Sulfite Neomycin Agar (TSN) - селективна твърда хранителна среда за изолиране на   500 g 01-195-500
сашета (5x500 ml) 01-195BA05
петрита (20 x Ø90 mm) 064-PA6000
20 епруветки от 9 ml 064-TA2156
Tryptose Sulfite Cycloserine Agar (TSC) -селективна твърда среда за изолиране и идентифициране на clostridium perfringens и изброяване на спори на сулфатно-редуциращи анаеробни бактерии във вода BAM/ COMPF/ DIN/ ISO 7937, 6461 500 g 01-278-500
сашета (5x500 ml) 01-278BA05
петрита (30 x Ø55 mm) 064-PF0018
10 флакона от 100 ml базова среда без добавка 064-BA6016
10 флакона от 100 ml 064-BA6020
20 епруветки от 15 ml 064-TA6020
Суплемент към Tryptose Sulfite Cycloserine Agar (TSC), кат. № 01-278 Cycloserine Selective Supplement   5 виалки с добавка + 5 виалки с разтворител 06-116-LYO

Търговия

Промоции

Топ продукти