Общ брой микроорганизми

Наименование и приложение на средата Стандарти Разфасовка Каталожен номер
Blood Agar (Columbia) - среда богата на хранителни вещества, подходяща за изолиране на патогенни микроорганизми от клинични проби /необходима е допълнителна добавка от кръв/ ISO 500 g 01-034-500
сашета ( 5 x 500 ml) 01-034BA05
Blood Agar NO. 2 - среда богата на хранителни вещества, подходяща за изолиране на патогенни микроорганизми от клинични проби /необходима е допълнителна добавка от кръв/ BAM/ COMPF/ ISO 500 g 01-505-500
сашета (5 x 500 ml) 01-505BA05
BHI Agar (Brain Heart Infusion Agar) - твърда хранителна среда с общо предназначение за чувствителни патогенни микроорганизми COMPF/ DIN/ ISO/ SMWW 500 g 01-599-500
сашета (5 x 500 ml) 01-599BA05
BHI Broth (Brain Heart Infusion Broth) - богата на хранителни вещества среда за изолиране на патогенни микроорганизми от клинични проби BAM/ COMPF/ ISO/ SMWW 500 g 02-599-500
сашета (5 x 500 ml) 02-599BA05
флакони (10 бр. х 100 мл) 064-BA6079
епруветки (20 бр. x 10 ml) 064-TA0143
Nutrient Agar (APHA) - твърда хранителна среда с общо предназначение COMPF/ EP/ ISO 6340, 6579, 6785, 8523, 10273/ APHA 500 g 01-144-500
сашета (5 x 500 ml) 01-144BA05
Nutrient Broth (APHA) - течна хранителна среда за култивиране на нечувствителни микроорганизми в съответствие със стандартите APHA и ISO 6340, 6579, 6785, 8523, 10273 и 16266 COMPF/ EP/ ISO 6340, 6579, 6785, 8523, 10273/ APHA 500 g 02-144-500
сашета (5 x 500 ml) 02-144BA05
Nutrient Agar - твърда хранителна среда с общо приложение, за малко чувствителни микроорганизми в съответствие със стандартите ISO 16266 и EN 12780 BAM/ BP/ ISO 16266/ EN 12780 500 g 01-140-500
сашета (5 x 500 ml) 01-140BA05
петрита (30 бр. х Ø55 mm) 064-PF0001
флакони (10 бр. х 100 ml) 064-BA1035
епруветки (20 бр. x 15 ml) 064-TA2144
Nutrient Broth -течна хранителна среда с общо приложение за култивиране на нечувствителни анаеробни микроорганизми, в съответствие с Британската Фармакопея BP 500 g 02-140-500
сашета (5x500 ml) 02-140BA05
Plate Count Agar (PCA) - среда за изброяване на общ брой бактерии/ микроорганизми от повърхности чрез метода на инокулация BAM/ COMPF/ IDF/ IFU/ USP/ ISO 4833, 8552, 17410 500 g 01-161-500
сашета (5 x 500 ml) 01-161BA005
петрита (20 бр. x Ø90 mm) 064-PA0024
стерилни петрита (20 бр. x Ø90 mm) 064PA00241
петрита в тройна опаковка (20 бр. x Ø90 mm) 064-PA0144
петрита (30 бр. x Ø55 mm) 064-PF0007
30 контактни петрита 064-PR0001
30 контактни петрита с TLHTh 064-PR0020
24 контактни петрита в тройна опаковка 064-PR0041
24 контактни петрита в тройна опаковка с TLHTh 064-PR0039
флакони (10 бр. х 200 ml) 064-BA3038
флакони (10 бр. х 100 ml) 064-BA1005
епруветки (20 бр. x 15 ml) 064-TA0325
епруветки (20 бр. x 10 ml) 064-TA0199
Plate Count Modified Agar - разновидност на Plate Count Agar с по-малко количество от хранителна среда за преброяване на микроорганизми в петрита чрез метода на разливане. BAM / COMPF/ IDF/ IFU/ISO/ USP 500 g 01-329-500
сашета (5x500 ml) 01-329BA05
Plate Count Skim Milk Agar - твърда хранителна среда за определяне на общия брой микроорганизми в мляко и млечни продукти DIN/ IDF/ IFU/ ISO 500 g 01-412-500
сашета (5x500 ml) 01-412BA05
флакони (10 бр. х 200 ml) 064-BA3057
флакони (10 бр. х 100 ml) 064-BA2120
R2А Agar - среда за изброяване на хетеротрофни микроорганизми в пречистената вода EP/ HP (Water monograph 6th ED)/ SMWW 500 g 01-540-500
сашета ( 5x 500 ml) 01-540BA05
стерилни петрита (20 бр. x Ø90 mm) 064PA0072I
стерилни петрита в тройна опаковка (20 бр. x Ø90 mm) 064-PA0172
петрита (30 бр. x Ø55 mm) 064-PF0072
TGE Agar (Tryptone Glucose Extract Agar) - хранителна среда за определяне на общия брой микроорганизми в мляко и млечни продукти, съгласно „Стандартните методи за млечни продукти” AOAC/ BAM/ COMPF/ SMD/ SMWW 500 g 01-082-500
TSA (Tryptic Soy Agar) - твърда хранителна среда, съдържаща животински и растителен пептон в съответствие с хармонизирания фармакопеен метод и ISO стандартите. BAM/ COMPF/ EP/ HP/ ISO/ USP 500 g 01-200-500
сашета (5x500 ml) 01-200BA05
петрита (20 бр. x Ø90 mm) 064-PA0031
стерилни петрита (20 бр. x Ø90 mm) 064PA0031L
гама стерилни петрита в тройна опаковка (20 бр. x Ø90 mm) 064-PA0138
20 стерилни петрита Ø90 mm с TLHTh 064PA0075L
20 стерилни петрита Ø90 mm в тройна опаковка с TLHTh 064-PA0139
петрита (30 бр. x Ø55 mm) 064-PF0026
30 бр. контактни петрира 064-PR0004
30 бр. контактни петрира с TLHTh 064-PF0005
24 бр. контактни петрира в тройна опаковка 064-PR0038
24 бр. контактни петрира в тройна опаковка с TLHTh 064-PR0013
флакони (10 бр. х 200 ml) 064-BA6043
флакони (10 бр. х 100 ml) 064-BA1008
20 епруветки за хранителна среда под наклон 064-TA0121
епруветки (20 бр. x 15 ml) 064-TA0221
TSB (Tryptic Soy Broth) - течна високо хранителна среда за общо ползване, в съответствие с хармонизирания фармакопеен метод AOAC/ BAM/ COMPF/ EP/ HP/ ISO/ USP 500 g 02-200-500
сашета (5 x 500 ml) 02-200BA05
флакони (10 бр. х 200 ml) 064-BA1012
флакони (10 бр. х 90 ml) 0BA1012-90
епруветки (20 бр. x 15 ml) 064-TA0113
епруветки (20 бр. x 9 ml) 064-TA2147
3 торби от 3 l 064-BA03-3
2 торби от 5 l 064-BA03-5
5 торби от 2 l 064-BA03-2
Tryptone Yeast Extract Agar - твърда хранителна среда за преброяване на микроорганизми във вода в съответствие с ISO 6222, 5667, 6887, 8199 ISO 500 g 01-590-500
сашета (5 x 500 ml) 01-590BA05
петрита (30 бр. x Ø55 mm) 064-PF0013
флакони (10 бр. х 100 ml) 064-BA0013
епруветки (20 бр. x 15 ml) 064-TA0013
WL Nutrient Agar - твърда хранителна среда за контрол и преброяване на дрожди и бактерии и за микробиологичен контрол на ферментацията, и по-специално в пивоварството EP 500 g 01-210-500

Търговия

Промоции

Топ продукти